Ανούσια ήταν η συνάντηση μεταξύ εκτελεστικής γραμματείας Π.Ο.Ε.Δ. και Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, την περασμένη Τετάρτη 14 Ιανουαρίου για την Ειδική Εκπαίδευση. Η συνάντηση, στην οποία ήταν προγραμματισμένο να ζητηθούν το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών καθώς και ο τρόπος κατανομής των οργανικών θέσεων (μονιμοποιήσεις) δεν κατάληξε πουθενά. Η Εκτελεστική Γραμματεία Π.Ο.Ε.Δ. μετέφερε στο Διευθυντή Δημοτικής τη δυσφορία της Οργάνωσης για τη μεγάλη διάρκεια του προγράμματος Επιμόρφωσης (48 συναντήσεις των 3 διδακτικών περιόδων) και αντιπρότεινε επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 16 συναντήσεων. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης υποσχέθηκε να το μελετήσει και να απαντήσει. Για την κατανομή των Οργανικών θέσεων, η Διεύθυνση Δημοτικής παρουσιάστηκε ανέτοιμη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία εξέλιξη. Ορίστηκε νέα συνάντηση μεταξύ Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης – Π.Ο.Ε.Δ. και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, την επόμενη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου για να συζητηθούν τα θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης.