Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΕΔ με το Δ.Δ.Ε. και εκπρόσωπο του Π.Ι. . Στη συνάντηση συζητήθηκε το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών καθώς και η διαδικασία πλήρωσης των Οργανικών Θέσεων. Σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορείτε να διαβάσετε σε παλαιότερη μας ανάρτηση.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών :

Το Υπουργείο υποχώρησε από την αρχική του θέση για 48 συναντήσεις των 3 δ.π. και αντιπρότεινε 27 συναντήσεις των 3 δ.π.. Η πρόταση της συντεχνίας μας προνοεί 18 συναντήσεις των 3 δ.π.. Δεν υπήρξε συμφωνία για τη διάρκεια του προγράμματος. Ταυτόχρονα το Υπουργείο εξέφρασε την άποψη ότι το πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσει από την νέα χρονιά, σημείο όπου και πάλι διαφωνεί η ΠΟΕΔ, η οποία υποστηρίζει την έναρξη των μαθημάτων στο τέλος της χρονιάς. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε όλες τις Επαρχίες για να ευκολυνθούν οι συνάδελφοι. Τελικές αποφάσεις στα σημεία διαφωνίας, κυρίως στη διάρκεια του προγράμματος, αναμένεται να ληφθούν από την πλευρά του Υπουργείου.
Ποιοι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα :
Με βάση τα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού, οι συνάδελφοι που υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι : Ψυχολόγοι στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού- είναι απαραίτητα για την μονιμοποίησή τους, Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού – είναι απαραίτητα για να παραμείνουν στη Ειδική Εκπαίδευση και για την μονιμοποίησή τους αν είναι συμβασιούχοι, Συμβασιούχοι συνάδελφοι απόφοιτοι μη Ελληνόφωνων Πανεπιστημίων– είναι απαραίτητα για την επικύρωση του μόνιμου διορισμού τους – μπορούν όμως να γίνουν μόνιμοι επί δοκιμασία. Κατάλογο με τα άτομα που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα θα δώσει η Ε.Ε.Υ. . Πτυχίο παρακολούθησης του προγράμματος πρέπει να αποκτηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2010.
Πλήρωση Οργανικών θέσεων :
Θυμίζουμε ότι 80 οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού παραμένουν απλήρωτες από το 2008 και επιπλέον ακόμα 30 οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού έχουν εγκριθεί για το 2009. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει άμεσα την πλήρωση των 80 Οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού. Μονιμοποιήσεις θα γίνουν από όλους τους καταλόγους Ειδικής Εκπαίδευσης, χωρίς όμως να έχει δοθεί συγκεκριμένη πρόταση από το Υπουργείο στην ΠΟΕΔ.
Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών