ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γενική Συνέλευση Ειδικής Εκπαίδευσης

Η ΠΟΕΔ πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα μέλη της ότι, την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, 2009, στις 4 το απόγευμα, πραγματοποιείται, στο Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, Παγκύπρια Γενική Συνέλευση των απασχολουμένων στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης (Ειδικών Εκπαιδευτικών, Δασκάλων και Νηπιαγωγών).

Οι εργασίες της Συνέλευσης περιλαμβάνουν :
1. Ενημέρωση από πλευράς της Γραμματείας της Οργάνωσης για τις εξελίξεις που παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην ειδική αυτή βαθμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης και, πιο συγκεκριμένα, για τα θέματα :
· Τροποποίηση Σχεδίων Υπηρεσίας
· Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
· Μονιμοποιήσεις.

2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα τα οποία θα κριθούν ότι χρήζουν περαιτέρω ή και άλλης προώθησης και υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της Οργάνωσης.