Τοπικοί Συντονιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών :

Εισήγηση ΠΟΕΔ για ικανοποίηση της ανάγκης σε τοπικούς συντονιστές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:
100 σχολεία Χ 6 δ. περίοδοι 600 δ.π.
200 σχολεία Χ 4δ. περίοδοι 800 δ.π.
40 σχολεία Χ 2 δ. περίοδοι 80 δ.π.
100 ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ χ 1 δ.π. 100 δ.π.
Σύνολο 1580 δ. περίοδοι
Ανάγκες: 54 δάσκαλοι
Νηπιαγωγεία: Το Υπουργείο θα πρέπει σε πρώτη φάση να κατηγοριοποιήσει τα νηπιαγωγεία σε 2 κατηγορίες με παραχώρηση 4 και 2 δ.π. για συντονισμό Η.Υ., αντίστοιχα.
Το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου, θα πρέπει το ΥΠΠ να δώσει την τελική του θετική απάντηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Οργάνωση θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να κλείσουν τους Η.Υ. στα σχολεία, ενώ σε δημοσιογραφική διάσκεψη θα δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία για τα προβλήματα που δημιουργούνται, τα εκατομμύρια που έχουν ξοδευτεί και τον κίνδυνο να μην αξιοποιούνται αποτελεσματικά τα κονδύλια που ξοδεύονται.
Αναδιάρθρωση διδακτικού χρόνου
· Ο διάλογος για το θέμα της αναδιάρθρωσης του διδακτικού χρόνου διεξάγεται παράλληλα, από πλευράς χρόνου, με εκείνο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και το αίτημα να προβληθεί, χωρίς αυτό να ενταχθεί και να εξετάζεται στα πλαίσιά της, ως συνδεόμενο άμεσα με αυτή, αφού οι όποιες αλλαγές θα αποφασιστούν, σχετικά, δεν μπορεί παρά να συνεπάγονται πρόσθετο χρόνο για την υλοποίησή τους.
· Η Οργάνωση να προχωρήσει με την ανάθεση σε ειδικό οίκο της εκπόνησης επιστημονικής μελέτης για τεκμηρίωση του αιτήματος, όπως αποτελεί απόφαση και της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γ.Α. της Οργάνωσης.
· Τα θέματα της παραχώρησης χρόνου : στους συντονιστές Η/Υ και στους υπεύθυνους τάξεων να προωθηθούν ανεξάρτητα από το γενικότερο αίτημα για αναδιάρθρωση του διδακτικού χρόνου. Το θέμα της μείωσης του διδακτικού χρόνου των διακινούμενων εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνεχίσει να εξετάζεται ξεχωριστά, ενώ με ξεχωριστή διαδικασία θα πρέπει να προωθηθεί και νέο αίτημα, εκείνο των Ειδικών Εκπαιδευτικών, για παραχώρηση χρόνου σ’ αντιστάθμισμα των πολλών αξιολογήσεων που αυτοί είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, με τη συνακόλουθη γραφειοκρατία.
· Η Οργάνωση να θέσει στην Επίσημη Πλευρά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση και επίλυση του αιτήματος, ύστερα από την εκπνοή των οποίων αυτή να μελετήσει την εφαρμογή μέτρων για δυναμική διεκδίκησή του.
· Για σκοπούς καλύτερης προετοιμασίας και ενδυνάμωσης της προσπάθειας της ΠΟΕΔ, να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες για διασφάλιση της συμπαράστασης των οργανωμένων γονιών και της κοινής γνώμης, γενικότερα.
Σχολική παραβατικότητα
Την ΠΟΕΔ την ενδιαφέρει η λήψη πρακτικών μέτρων που πραγματικά θα επιλύουν προβλήματα σχολικής βίας, ενώ θα δίνουν και ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Εισηγείται τα πιο κάτω μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν πρακτικές λύσεις τόσο για πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς : Λειτουργία πολυθεματικών κέντρων άμεσα, Εξέταση ετοιμότητας παιδιών στην προσχολική ηλικία ,Ενίσχυση Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ,Μείωση αριθμού παιδιών ανά τμήμα ,Μείωση της ύλης, Αναθεώρηση κανονισμών πειθαρχίας,Θεσμοθέτηση ασφάλισης εκπαιδευτικών,Μέτρα ασφάλειας παιδιών και εκπαιδευτικών, Διορισμός ομάδας εκπαιδευτικών ψυχολόγων αποκλειστικά για το χειρισμό παραβατικών συμπεριφορών, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης κλπ. ,Απαλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού από ποινικές ευθύνες για συμπεριφορές παραβατικές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ,Έμφαση στον υπεύθυνο «εκπαιδευτικό τάξης», θέμα για το οποίο η ΠΟΕΔ θα παραδώσει ξεχωριστό υπόμνημα στο Υπουργείο.
Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία
Η Οργάνωση ζητά από το Υπουργείο Παιδείας όπως ληφθούν αρμόδια οι αναγκαίες αποφάσεις και δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες ώστε :Τα σχολεία να ενημερώνονται έγκαιρα για τις επισκέψεις ΕΔΕ, Οι επιθεωρητές να ενημερώνουν επακριβώς ποιους δασκάλους θα δουν, Να βλέπουν σε μάθημα μόνο εκείνους τους δασκάλους που έχουν είτε βαθμολογία είτε έκθεση για μονιμοποίηση,Οι επισκέψεις στις τάξεις των δασκάλων αυτών να γίνεται 3 ως 4 φορές το χρόνο, Να σταματήσουν τα συνεχή «δειγματικά» μαθήματα δασκάλων, που ήδη προκαλούν μια σειρά αντιδράσεων. Τα δειγματικά να γίνονται μόνο από τους συμβούλους κάθε μαθήματος και να μην ξεπερνούν τα 4 δειγματικά από κάθε συντονιστή – σύμβουλο., Να μπει ένα τέρμα στα πάμπολλα συνέδρια ανά επαρχία που προκαλούν διαλυτικές συνθήκες στα σχολεία μας.