Το κείμενο εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για την Έγκαιρη Στελέχωση

Οι θέσεις της ΠΟΕΔ στο κείμενο εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για την Έγκαιρη Στελέχωση