Θέμα: Νομοσχέδιο για τη βιωσιμότητα του Ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1. Η Οργάνωση θεωρεί ότι ο τρόπος που διεξήχθη ο κοινωνικός διάλογος γύρω από το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν επέτρεψε σε μεγάλη μερίδα εργαζομένων (εκπαιδευτικών, αστυνομικών και τραπεζικών υπαλλήλων κ.α) να έχουν λόγο κατά τη συζήτηση του θέματος. Ας σημειωθεί ότι οι Οργανώσεις των πιο πάνω υπαλλήλων ενημερώθηκαν για το θέμα μόλις πριν από την κατάθεση του Νομοσχεδίου στη Βουλή, δεν είχαν την ευκαιρία να ακουστούν, στη συνέχεια, κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής ενώ έγιναν, ύστερα από αίτημά τους που χρονολογείται από το Νοέμβριο, δεκτές σε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας μόλις χτες και, μάλιστα, χωρίς να ενημερωθούν για την επικείμενη σημερινή συζήτηση του θέματος από την ολομέλεια της Βουλής.
2. Στα πλαίσια των αλλαγών που προτείνονται μέσα από το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο, ρυθμίζονται, υπό το πρόσχημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, θέματα που αφορούν, είτε αποκλειστικά είτε κατά κανόνα, τους υπαλλήλους που προαναφέραμε, όπως είναι η αποκοπή του ανεργιακού επιδόματος προς τους δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς που αφυπηρετούν, τα οποία και αποφασίστηκαν ερήμην τους από τρίτους, με τρόπο που δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί ότι τους επιβάλλεται. Κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε πως κάθε άλλο παρά θα γίνει αποδεκτό από την πλευρά μας και επιφυλασσόμαστε, σχετικά, να αντιδράσουμε με όλα τα στη διάθεσή μας νόμιμα μέσα, περιλαμβανομένων και της προσφυγής μας στην Κυπριακή Δικαιοσύνη, στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο και στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

3. Σ’ ό, τι αφορά, ειδικά, το θέμα της αποκοπής του ανεργιακού επιδόματος προς τους κρατικούς υπαλλήλους που αφυπηρετούν, παρατηρούμε ότι αυτό προβάλλεται, εσκεμμένα, ως επίδομα των Κ.Α. σε άτομα τα οποία δε θα έπρεπε να το δικαιούνται αφού αυτά δικαιούνται σε σύνταξη. Αποκρύβεται, σκόπιμα, το γεγονός ότι αυτό αποτελεί το μοναδικό, συμφωνημένο από την αρχή της εφαρμογής του Σχεδίου, αντιστάθμισμα της συμμετοχής των Κρατικών υπαλλήλων στο Σχέδιο για το γεγονός ότι αυτοί καταβάλλουν μέρος της εισφοράς, η οποία, ας σημειωθεί, είναι ψηλότερη από εκείνη άλλων, υψηλόμισθων αυτοεργοδοτουμένων, χωρίς να δικαιούνται αναλογική σύνταξη, η οποία και καταβάλλεται στο Κράτος. Ούτε και γίνεται, εξάλλου, αναφορά στο γεγονός ότι στους πιο πάνω εργαζομένους το επίδομα καταβάλλεται μια μόνο φορά, με την αφυπηρέτησή τους, ενώ σε άλλους, όπως είναι π.χ. ξενοδοχειακοί υπάλληλοι κ.α. εποχιακά απασχολούμενοι εργαζόμενοι, αυτό είναι δυνατό να καταβάλλεται μέχρι και 40 φορές στη σταδιοδρομία τους.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους, με το αίσθημα ότι κάποιοι προσπαθούν να μας «ξεγελάσουν» να αποδεκτούμε ρυθμίσεις για τις οποίες δεν μας επέτρεψαν να έχουμε επαρκή πληροφόρηση και προπάντων, να εκφράσουμε, σχετικά, το δικό μας λόγο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα μας επηρεάζει άμεσα και / ή κατ’ αποκλειστικότητα και εκφράζοντας σφοδρή την αντίδρασή μας στον τρόπο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την προώθηση του θέματος, ζητούμε από εσάς να μην προχωρήσετε σε ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου, δίνοντας τον αναγκαίο χρόνο και την ανάλογη σύσταση προς όπου δει, ώστε αυτό να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους επηρεαζόμενους, με τρόπο που να επιτευχθούν, μέσα από τις νενομισμένες και θεσμικές διαδικασίες, ρυθμίσεις καθολικά
αποδεκτές από τους εργαζομένους.