ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ε.Υ.
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων για τους πίνακες διοριστέων μέχρι την 12.00 μεσημβρινή της Τρίτης 17 Μαρτίου 2009.
Τονίζεται εμφαντικά ότι η παράταση δίνεται για τελευταία φορά και ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.