Μέτρα που εισηγείται η ΠΟΕΔ για πρακτικές λύσεις τόσο για πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς :
1.1. Λειτουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας άμεσα.
1.2. Εξέταση ετοιμότητας παιδιών στην προσχολική ηλικία
1.3. Ενίσχυση Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
1.4. Εμφαση στον υπεύθυνο «εκπαιδευτικό τάξης», θέμα για το οποίο η ΠΟΕΔ έχει ήδη παραδώσει ξεχωριστό υπόμνημα στο Υπουργείο
1.5. Μείωση αριθμού παιδιών ανά τμήμα. Εφαρμογή του μέτρου για την ΣΤ΄ τάξη από τη φετινή σχολική χρονιά.
1.6. Μείωση της ύλης
1.7. Αναθεώρηση κανονισμών πειθαρχίας
1.8. Θεσμοθέτηση ασφάλισης εκπαιδευτικών
1.9. Μέτρα ασφάλειας παιδιών και εκπαιδευτικών
1.10. Διορισμός ομάδας εκπαιδευτικών ψυχολόγων, αποκλειστικά για το χειρισμό παραβατικών συμπεριφορών, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης κλπ
1.11. Απαλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού από ποινικές ευθύνες για συμπεριφορές παραβατικές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά
1.12. Δημιουργία ειδικής ομάδας άμεσης επέμβασης της Αστυνομίας, που να εδρεύει σε όλες τις επαρχίες
1.13. Διορισμός σχολικού βοηθού.
1.14. Μέτρα εξάπλωσης και ενίσχυσης του θεσμού του Ανοιχτού Σχολείου.
1.15. Επιμόρφωση γονέων
1.16. Περίφραξη των σχολικών χώρων με ψηλό, προστατευτικό κάγκελο και εφαρμογή κανόνων ασφάλειας για είσοδο στα σχολεία, ανάλογων με εκείνους που τυγχάνουν εφαρμογής στα άλλα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες.
1.17. Δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων συνεχών παρεμβάσεων από εξωτερικούς φορείς και άτομα που πραγματικά δυσκολεύουν το έργο των εκπαιδευτικών λειτουργών και προσθέτουν έντονη ψυχολογική βία και πίεση στους εκπαιδευτικούς μας. Το Υπουργείο θα πρέπει να θέσει φραγμούς και συγκεκριμένα όρια σε αυτές τις πρακτικές. Είμαστε σε θέση να αναλύσουμε το πώς εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό και το πώς το Υπουργείο οφείλει να αντιδράσει.
1.18. Θεωρούμε πως, σε ένδειξη καλών προθέσεων εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, το προϊόν που θα προέλθει από τις μισθολογικές αποκοπές των μελών μας εξαιτίας της στάσης εργασίας θα πρέπει να διατεθεί για τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να ανακοινωθεί εκ μέρους του Υπουργείου και με διαφάνεια να αναλυθούν οι τρόποι πρακτικής υλοποίησής της.