Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που συνεδρίασε σήμερα, 19 Μαρτίου 2009, εξέτασε το ζήτημα της Παραβατικότητας και της Βίας εναντίον δασκάλων και αποφάσισε ομόφωνα όπως την προσεχή Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009, τα μέλη της ΠΟΕΔ, σε Δημοτικά Σχολεία, Δημόσια Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία και αποσπάσεις, κατέλθουν σε παγκύπρια στάση εργασίας από τις 7:30 μέχρι τις 9:05. Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους με τη λήξη της στάσης εργασίας, στις 9:05, και η έναρξη μαθημάτων θα γίνει στις 9:25.
Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ θα παρουσιάσει στις 11:00 της ίδιας μέρας σε Διάσκεψη Τύπου την απόφαση και τα αιτήματά της σχετικά με την αντιμετώπιση της Βίας στα Δημόσια Σχολεία της Κύπρου.
Με την απόφαση αυτή η ΠΟΕΔ εκφράζει την αγανάκτηση και την απαρέσκεια του διδασκαλικού κόσμου για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία.
Διευκρινίζεται ότι, για λόγους ασφάλειας, η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο τους θα πρέπει να γίνει μετά τις 9:05.
Τα κυριότερα από τα 18 σημεία – υποδείξεις, που αποφάσισε η ΠΟΕΔ να θέσει ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με υπόμνημα της, είναι τα ακόλουθα:
  • Θεσμοθέτηση της ασφάλισης του εκπαιδευτικού στον εργασιακό του χώρο
  • Ενίσχυση του Υπεύθυνου Τάξης
  • Περιφράξεις των Δημόσιων Σχολείων μέσα σε δύο χρόνια, με ελεγχόμενες εισόδους
  • Συστηματικός έλεγχος εισόδου για τους εισερχόμενους στο σχολικό χώρο
  • Δημιουργία κλιμακίων στήριξης στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των Επαρχιών
  • Ακολουθεί μια σειρά από άλλα μέτρα προς αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία, προστασίας κι ενίσχυσης του εκπαιδευτικού και ενδυνάμωσης του Δημόσιου Σχολείου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ