Οι σχολικές εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης.
Ο αριθμός των σχολικών κτιρίων είναι σημαντικός για τη σωστή λειτουργία της εκπαίδευσης και οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις αποτελούν παράλληλα, τον καθρέφτη της Παιδείας μας. Τα προηγούμενα χρόνια το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκπαίδευσης ήταν η σαρδελοποίηση των μαθητών σε σχολεία μαμούθ. Σήμερα μιλάμε για μια αισθητά βελτιωμένη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια και αύριο θα μιλάμε για ένα σχολείο σε κάθε γειτονιά, γιατί πρόθεση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι η ανέγερση νέων σχολείων, καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιρίων. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του προγράμματος κτιριακής ανάπτυξης σχολικών κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια 43 σχολεία όλων των βαθμίδων. Κάποια από αυτά τα κτίρια βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανέγερσης, κάποια άλλα στο στάδιο της εξεύρεσης χώρου και άλλα βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού και της ανέγερσης. Πιο συγκεκριμένα, προωθήθηκε η ανέγερση 17 νέων νηπιαγωγείων, 14 δημοτικών σχολείων και ενός ειδικού σχολείου (Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο) στη Δημοτική Εκπαίδευση και 11 σχολείων στη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κτιριακής ανάπτυξης σχολικών κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται να αντιμετωπιστούν τα πιο σοβαρά στεγαστικά προβλήματα και να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των μεγάλων, σε αριθμό μαθητών, σχολείων.