Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής : “Αποδίδει ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας για την κωλυσιεργία που παρατηρείται στις τροποποιήσεις στα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού”

Υπουργός Παιδείας : ” Η Ad Hoc Επιτροπή που διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και η ΠΟΕΔ κατέθεσαν τις απόψεις τους. Το Υπουργείο ετοίμασε προσχέδιο και αναμένεται η συζήτησή του στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού. Ακολούθως θα τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και θα κατατεθεί στη βουλή”

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσιέυμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Ειδική Εκπαίδευση : Ζητά Σχέδια Υπηρεσίας, Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ