ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Κρατικών υπαλλήλων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου και Σύνδεσμος Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και η ΕΤΥΚ και η ΠΟΑΣ, σε σημερινή τακτική τους σύσκεψη μελέτησαν την κατάσταση που δημιουργείται σε βάρος των μελών τους, μετά τη ψήφιση της τελευταίας τροποποίησης του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που καταργεί το δικαίωμα των κρατικών υπαλλήλων σε ανεργιακό επίδομα και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους γιατί οι πλήρως τεκμηριωμένες θέσεις τους αγνοήθηκαν από τη Βουλή στην ψήφιση της
τροποποίησης του Νόμου.

Επανατονίζεται ότι η στέρηση του επιδόματος από τους κρατικούς υπαλλήλους επιτείνει την άνιση μεταχείρισή τους, γιατί τα οφέλη τους δεν βρίσκονται σε ισοζύγιο με τις εισφορές τους, γεγονός που τεκμηριώνεται απόλυτα από τα στοιχεία εισφορών και ωφελημάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι Οργανώσεις αποφάσισαν συγκεκριμένα μέτρα αντίδρασης για αποκατάσταση ισότιμης μεταχείρισης των μελών τους. Για το σκοπό αυτό οι Οργανώσεις θα ενεργοποιηθούν τόσο προς την πλευρά της Κυβέρνησης όσο και προς τα πολιτικά κόμματα.
31/3/2009