“Μετά και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 13 /02 /09, μετά από αίτημα του ΥΠΠ, φαίνεται ότι το κοινό αίτημα ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ που αφορά το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για πρόσβαση στο προσωπικό του φάκελο, βαίνει προς οριστική επίλυση. Ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε στο ερώτημα του ΥΠΠ ότι κάθε Εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό/υπηρεσιακό φάκελό του. Μετά από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα το δικαίωμα πρόσβασης στους προσωπικούς μας φακέλους θεωρείται πλέον κατοχυρωμένο. “
Αυτά αναφέρει περιληπτικά η ΟΕΛΜΕΚ σε ανακοίνωσή της με ημερομηνία 31/3/09.