5 ώρες την εβδομάδα, όχι5 περίοδοι των 40 λεπτών

Παρέμβαση της Αρχής Ισότητας θα διορθώσει την κατάσταση

Ο νόμος για τη μητρότητα είναι καθαρός: Για το θηλασμό ή/και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της κάθε γυναίκα δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό μία ώρα κάθε μέρα από το χρόνο εργασίας της. Δηλαδή, πέντε ώρες την εβδομάδα.
Στη Δημοτική Εκπαίδευση, όμως, εφαρμόζεται αλλιώς: Στις δασκάλες παραχωρούνται όχι πέντε ώρες την εβδομάδα, αλλά πέντε διδακτικές περίοδοι (40λεπτες) την εβδομάδα. Δηλαδή, πιο λίγος χρόνος. Άν και αυτή η ρύθμιση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών οργανώσεων, εντούτοις είναι παράνομη και μετά από παρέμβαση της Επιτρόπου Αρχής Ισότητας θα διορθωθεί ώστε να συμβαδίζει με τη νομοθεσία.
Το θέμα ήγειρε στη Βουλή ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, ρωτώντας κατά πόσο η πιο πάνω ρύθμιση για τη Δημοτική Εκπαίδευση είναι νόμιμη. Στην απάντησή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους αναφέρει μεταξύ άλλων:Οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης εργάζονται 28 ώρες την εβδομάδα και ο χρόνος αυτός αναλύεται σε 19 ώρες διδακτικού χρόνου (29 40λεπτες περίοδοι) και 9 ώρες μη διδακτικού χρόνου.Σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2007:(α) Η γυναίκα για το θηλασμό ή / και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό ή από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας, είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί αργότερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.(β) Ο χρόνος της μιας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
Με βάση το αναφερόμενο άρθρο για το θηλασμό ή και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της, η γυναίκα – συνεχίζει η κ. Χαραλάμπους – δικαιούται μια ώρα κάθε ημέρα από το χρόνο εργασίας της, ενώ στις εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραχωρεί πέντε διδακτικές περιόδους (40λεπτες) και όχι πέντε ώρες εργάσιμου χρόνου.Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, το ίδιο θέμα διερευνήθηκε από την Αρχή Ισότητας (του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως) μετά από καταγγελία της Ανεξάρτητης Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Στην έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παραβιάζουν το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2007 και καλεί το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε περίοδο δύο μηνών να προβεί σε τροποποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων.«Η άποψη του Τμήματος Εργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εν λόγω νόμου συγκλίνει με τη θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως και προς τούτο έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και προσφέρθηκε να συμβάλει στην επίλυση του εγειρόμενου θέματος», καταλήγει η υπουργός Εργασίας.
Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ