Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων εκφράζει την ικανοποίησή της για τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την Επιθεώρηση των Σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην ΠΟΕΔ. Με τις νέες πρόνοιες σηματοδοτείται μαι σειρά διαφοροποιήσεων σε σχέση με τον υφιστάμενο επιθεωρητισμό καθώς και ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των θεσμών στα σχολεία μας.
Στα ίδια πλαίσια η ΠΟΕΔ χαιρετίζει τη σύνταξη και παράδοση από πλευράς Υπουργείου, νέας πρότασης για νέο σύστημα Αξιολόγησης. Η ΠΟΕΔ θεωρεί το διάλογο για την αξιολόγηση ουσιαστική παράμετρο αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος και σημαντικό στοιχείο για τη μελλοντική φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού λειτουργήματος και των σχολείων.