ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ – ΑΓΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΕΔ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ , ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2009

Στην περσινή Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα, κατάθεσε το όραμα , τις θέσεις, τις προτάσεις και την τακτική που θα έπρεπε η Οργάνωσή μας να ακολουθήσει πάνω σε συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα.

Ως πρώτιστο μας στόχο θέσαμε την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείο και τη δημιουργία ενός δημόσιο χαρούμενου, δημοκρατικού,συνεργατικού, ανθρωποκεντρικού σχολείου για όλα τα παιδιά. Ταυτόχρονα είχαμε εκφράσει τη στήριξή μας στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και τη διάθεσή μας για συνεργασία με όλες τις Κινήσεις με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και την εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων του διδασκαλικού κλάδου και την εξύψωση του κύρους και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών. Επιθυμία μας ήταν και είναι η ΠΟΕΔ να περάσει μπροστά και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συνδικαλιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα. Όφειλε και οφείλει η ΠΟΕΔ, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής ηγεσίας της μοιρασμένης μας πατρίδας, να συμβάλει με το δικό της τρόπο στη προσπάθεια του κυπριακού λαού για λύση του Κυπριακού προβλήματος και επανένωση της Πατρίδας μας. Στη δική μας αντίληψη, η Οργάνωσή μας, έπρεπε να δείχνει το δρόμο για ειρηνική συμφιλίωση, έπρεπε να κτίζει γέφυρες για βιώσιμη λύση, έπρεπε να πρωτοστατεί στην επαναπροσέγγιση και όχι να βρίσκεται στο σκαμνί για «ρατσιστικές θέσεις» μετά από λανθασμένες αποφάσεις, με τις οποίες η Αγωνιστική Συνεργασία διαφώνησε στο Δ.Σ.

Δηλώνουμε ικανοποιημένοι από την πορεία υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Επιτέλους, μετά από 5 χρόνια έχουμε μπει στο διάλογο για την αλλαγή του περιεχομένου της Εκπαίδευσης, μέσα από τη συγγραφή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Μέσα σ’ένα χρόνο, η κυβέρνηση Χριστόφια, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης διόρισε Επιστημονικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, προχώρησε στη Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς και στη σύσταση Επιτροπής Ειδικών για αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, εφάρμοσε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, δημιούργησε Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, επέκτεινε και στήριξε οικονομικά τις Ζ.Ε.Π., αναβάθμισε 44 παιχνιδότοπους σε δημόσια νηπιαγωγεία, βελτίωσε την υλικοτεχνική υποδομή των 15 Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων και τον εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων, Ειδικών Μονάδων και αιθουσών Ειδικής Εκπαίδευσης, επέκτεινε το θεσμό του Ανοικτού Σχολείου και σε άλλες κοινότητες, μείωσε τον αριθμού ανα τμήμα στους 25 της Δ΄ Δημοτικού και της Προδημοτικής, προώθησε τη σύνδεση των δημόσιων νηπιαγωγείων με το διαδίκτυο, εξόπλισε τις σχολικές μονάδες με εκτυπωτές και υπολογιστές, κατέθεσε κείμενα εργασίας για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και πρόταση για αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης.

Ταυτόχρονα, δε μπορούμε παρά να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας και τη δυσαρέσκειά μας γιατί η πρόταση για στήριξη του Ενιαίου Ολοήμερου σχολείου καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η Κίνηση στήριξε, στηρίζει και θα στηρίξει το θεσμό του Ενιαίου Ολοήμερου σχολείο νοουμένου ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις στη βάση των εκθέσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης και των εισηγήσεων της ΠΟΕΔ. Επιδίωξή μας είναι ο θεσμός σταδιακά να επεκταθεί τόσο στα δημοτικά όσο και στα νηπιαγωγεία. Στόχος μας το νέο σχολείο να λειτουργήσει με τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τα παιδιά μας, την οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα.

Εκτιμούμε το ότι η Κυβέρνηση πήρε όλο τον απαιτούμενο χρόνο που χρειαζόταν για να ετοιμάσει κείμενα, προτάσεις και προγραμματισμό δράσης για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Από εδώ και μπρος περιμένουμε να δούμε στην πράξη την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, μέσα βέβαια και από τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τη στάση που κράτησε η Οργάνωση στη διαδικασία συγγραφής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και τη συμμετοχή της με εκπροσώπους της στις ομάδες εργασίας. (Αναμένουμε και την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της δικής μας εισήγησης για επιτροπές Γ.Α. για κάθε θεματική).

Θεωρούμε ως Κίνηση ότι η ΠΟΕΔ ανταποκρίθηκε εποικοδομητικά στο διάλογο, κατέθεσε προτάσεις και εισηγήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν ακόμα και αυτούσιες από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι λυπηρό όμως το γεγονός ότι η ΠΟΕΔ δεν αντέδρασε στο «σταύρωμα» των κονδυλιών για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τη βουλή, την ίδια μάλιστα στιγμή που ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εξέδωσαν καταδικαστική ανακοίνωση. Το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η ΠΟΕΔ ήταν να ενώσει τη φωνή της με τις άλλες δύο Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και να στηρίξει τη Δημόσια Παιδεία.

Στα πλαίσια αυτά, ένα χρόνο μετά, καταθέτουμε το δικό μας απολογισμό πάνω στη δράση της ΠΟΕΔ.

Αρκετές είναι οι επιτυχίες της Οργάνωσης την τελευταία χρονιά, με κυριότερη την εγκύκλιο που απέστειλε ο Υπουργός Παιδείας για τον περιορισμό του εποπτικού χρόνου των Επιθεωρητών. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τη στάση που κράτησε ο Υπουργός Παιδείας στο όλο θέμα, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τη Δ.Δ.Ε.. Ταυτόχρονα σημαντικά επιτεύγματα της ΠΟΕΔ πρέπει να θεωρούνται η παραχώρηση διδακτικής ώρας στους δασκάλους και νηπιαγωγούς ως μεντορικό χρόνο τεταρτοετών φοιτητών, η παραχώρηση μεντορικού χρόνου για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και η διεύρυνση των λόγων παραχώρησης άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους

Εξακολουθούμε να διαφωνούμε με τις άλλες κινήσεις στην ΠΟΕΔ για τον τρόπο που επιλέγεται να διεκδικεί η Οργάνωση τα διάφορα αιτήματά μας. Η πολιτική των δημόσιων απειλών, των μεγάλων δηλώσεων στα Μ.Μ.Ε. και η απουσία ταυτόχρονα της σωστής δυναμικής αντίδρασης μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Θεωρούμε την τακτική που ακολουθεί η ΠΟΕΔ λανθασμένη, συντηρητική και αναποτελεσματική. Η δική μας Κίνηση έθεσε αρκετές φορές στο Δ.Σ. θέμα πιο δυναμικής αντίδρασης χωρίς ανταπόκριση όμως από τις άλλες Κινήσεις (και ας παρουσιάζονται στα έντυπά τους με «διθύραμβους και υπεραγωνιστικές διακηρύξεις», αλλά στο Δ.Σ. εκεί που θα παρθούν οι αποφάσεις, σιωπούν).

Εμείς εισηγηθήκαμε, πέρα από τα μέτρα που τελικά λήφθηκαν για την παραβατικότητα και τους Η/Υ:

1. Επαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις και επαφή με τους οργανωμένους γονείς κατά τη διάρκεια της δίωρης στάσης εργασίας για τα κρούσματα βίας και παραβατικότητας που παρουσιάζονται στα σχολεία μας. Αγνοηθήκαμε εντελώς από τις άλλες κινήσεις. Προτιμήθηκε η στάση εργασίας να γίνει από τα σπίτια μας, τα κρεβάτια μας, τους καναπέδες μας. Πραγματικά διερωτόμαστε τι νόημα έχει μια στάση εργασίας χωρίς περιεχόμενο, χωρίς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τι μηνύματα στείλαμε στην κοινωνία . Βασική μας θέση είναι ο κάθε δάσκαλος να νιώθει στο πετσί του τα όποια μέτρα εξαγγέλλονται και όλοι να συμμετέχουν δείχνοντας έτσι αποφασιστικότητα και αγωνιστική διάθεση, που αν δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά.
2. Επαρχιακές Συγκεντρώσεις Εκπαιδευτικών και πορείες διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, για δυναμική διεκδίκηση όλων των εκκρεμούντων θεμάτων για τα οποία το ΥΠΠ δεσμεύτηκε και, κυρίως, για το Συντονιστικό Χρόνο Η.Υ. και αγνοηθήκαμε από όλες τις άλλες κινήσεις. Αντίθετα προτιμήθηκε και πάλι να δοθεί μια οδηγία προς τους συναδέλφους με την οποία θεωρούμε ότι «απειλούμε» το Υπουργείο και στην ουσία δυσκολεύουμε τα ίδιά μας τα μέλη.

Εισηγηθήκαμε επίσης πιο δυναμικές αντιδράσεις για τα αιτήματα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και πάλι όμως με έντεχνο τρόπο αγνοηθήκαμε. Με απόφαση της τελευταίας Παγκύπριας Συνδιάσκεψης έπρεπε το Δ.Σ. να θέσει χρονοδιαγράμματα στο ΥΠΠ για τα θέματα της Προδημοτικής. Αντί αυτού παίξαμε τα παιχνίδι του Υπουργείου και δεχτήκαμε τις δεσμεύσεις για προώθηση των αιτημάτων. Για ακόμη μια φορά η ΠΟΕΔ μετατράπηκε σε μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και να μην μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τις συναδέλφους νηπιαγωγούς, γιατί δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό να τους ανακοινώσουμε εκτός από υποσχέσεις και λόγια. Οφείλουμε ως ΠΟΕΔ να θέτουμε πάντα τα προβλήματα των νηπιαγωγών, τουλάχιστο, με την ίδια διεκδικητικότητα με όλα τα υπόλοιπα.

Η μεγαλύτερη ήττα που δέχτηκε η ΠΟΕΔ τα τελευταία χρόνια είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α., χωρίς να εισακουστεί καθόλου η Οργάνωση στο θέμα του ανεργιακού. Αυτό ως αποτέλεσμα του τρόπου που επιλέγουμε ως Συντεχνία να συνδικαλιζόμαστε. Ενώ γνωρίζαμε ότι υπήρχε το νομοσχέδιο, ενώ γνωρίζαμε τις προθέσεις όλων σχεδόν των κομμάτων, αρκεστήκαμε και πάλι στις ανακοινώσεις και δεν προχωρήσαμε σε δυναμικές αντιδράσεις, έστω για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να διαβουλευτεί και μαζί μας. Ως Κίνηση θεωρούμε σοβαρότατη οπισθοχώρηση το γεγονός ότι δεχτήκαμε με τόσο εύκολο τρόπο να αφαιρεθούν κεκτημένα από τον κλάδο. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις αυξήσεις στις εισφορές, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι δεν επεκτάθηκε το όριο αφυπηρέτησης, νιώθουμε όμως μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι καταργήθηκε το ανεργιακό επίδομα, έβαλαν χέρι σε κεκτημένα του κλάδου και η αντίδραση η δική μας ήταν απλώς ότι θα προχωρήσουμε δικαστικά. Φοβούμαστε μόνο και μόνο στην ιδέα αν σε μερικά χρόνια μια άλλη κυβέρνηση προσπαθήσει να βάλει χέρι και σε άλλα κεκτημένα του κλάδου, π.χ. κατάργηση ή φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ. Όφειλε η Οργάνωσή μας σε συνεργασία με τις άλλες Οργανώσεις να στείλει δυναμικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, κυβέρνηση, κόμματα, εργοδότες και να ορθώσει ανάστημα σε όποιον επιχειρεί ή θα επιχειρήσει να αφαιρέσει ξανά κεκτημένα του κλάδου.

Κάναμε αναφορά στην Προδημοτική Εκπαίδευση και τα άλυτα – τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο σε συνάρτηση με τη συμπεριφορά της ΠΟΕΔ. Δεν αρκεί για την Αγωνιστική Συνεργασία απλά να συμφωνούμε με τις συναδέλφισσες και να δίνουμε υποσχέσεις. Η βάση ζητά έργα, ζητά χειροπιαστά αποτελέσματα, ζητά άμεσες λύσεις. Δεν αρκεί απλά να βγαίνουμε στις εφημερίδες και στα κανάλια και να τα ρίχνουμε όλα στο Υπουργείο. Ευθύνες έχει σίγουρα το Υπουργείο Παιδείας αλλά και η δική μας η Οργάνωση τι κάνει για να διεκδικήσει τα αιτήματα των συναδέλφων και να επισπευσθούν οι λύσεις που αναμένουμε.

Το ίδιο ισχύει και για τους δάσκαλους μουσικής για τους οποίους πετύχαμε μεν κάποια μισθολογική αναβάθμιση αλλά μείναμε ως εκεί, παρόλο που δεσμευτήκαμε απέναντι τους ότι η μισθολογική αναβάθμιση αποτελεί την αρχή. Η αδικία σε βάρος τους παραμένει, αφού και σε χαμηλότερες κλίμακες είναι και καμιά ευκαιρία ανέλιξης έχουν. Επαναπαυτήκαμε γιατί στείλαμε μια επιστολή (μετά από επιμονή της Αγωνιστικής Συνεργασίας στο Δ.Σ.) και αγνοούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι αυτοί στην καθημερινότητά τους στα σχολεία. (Το αίτημά των συναδέλφων για παραχώρηση μίας διδακτικής περιόδου για συντονισμό της Χορωδίας του σχολείο, θεωρείται από την Κίνηση απόλυτα δικαιολογημένο). Απαιτούμε από την ΠΟΕΔ να θέσει ως προτεραιότητα τα αιτήματα των μουσικών την νέα χρονιά, έτσι ώστε να αρθεί η αδικία εις βάρος των συναδέλφων. Η δική μας ιδεολογικοπολιτική φιλοσοφία δεν επιτρέπει άνιση μεταχείριση για την ίδια εργασία.

Το ίδιο ισχύει και για την ΚΕΑ, αφού παρόλες τις δεσμεύσεις του ΥΠΠ για επιστροφή των επιδομάτων, το όλο θέμα μεταφέρθηκε για τον προϋπολογισμό του 2010 με εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2011. Παράλληλα στο δικαιολογημένο αίτημά τους για να πιστώνονται με μονάδες μετάθεσης ακόμα δεν έχουμε απάντηση.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί μετά από την αναστάτωση που προκλήθηκε με τα σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού, η ΠΟΕΔ μερίμνησε και κανένας συνάδελφος δε βρέθηκε εκτός εργασίας, παρόλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ταυτόχρονα νιώθουμε δικαιωμένοι γιατί οι θέσεις που κατέθεσε η Αγωνιστική Συνεργασία στο Δ.Σ. για τροποποιήσεις στα σχέδια Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού έτυχαν ομόφωνης στήριξης από το Δ.Σ.. Καταθέτουμε όμως τη δυσαρέσκεια μας για την κωλυσιεργία που παρατηρείται στην προώθηση των τροποποιήσεων στα σχέδια υπηρεσίας και των μονιμοποιήσεων. Φαίνεται ότι ακόμα κάποιοι συνεχίζουν να παίζουν τα παιχνίδια που άρχισαν το περασμένο καλοκαίρι και είναι η δική μας έντονη αντίδραση και κινητοποίηση που απέτρεψε τα χειρότερα. Ελπίζουμε επίσης ότι η επιμόρφωση θα προχωρήσει ομαλά και να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Εκτίμησή μας είναι ότι η ΠΟΕΔ μπορεί και πρέπει να πιέσει περισσότερο έτσι ώστε να προχωρήσουν οι προτάσεις τις οποίες εισηγείται. Η Κίνηση θα εργαστεί επίσης ώστε οι συνάδελφοι να μην αδικηθούν ως προς την ανέλιξή τους με την παραχώρηση σ’αυτούς τόσων θέσεων προαγωγής όσων αναλογικά δικαιούνται και οι υπόλοιποι δάσκαλοι. Παράλληλα θα εργαστούμε ώστε η Οργάνωση να προωθήσει πιο δυναμικά την επίλυση όλων των άλλων προβλημάτων των δασκάλων Ε.Ε. που απορρέουν από την καθημερινότητα της δουλειάς τους .

Στα εσωτερικά της ΠΟΕΔ έχει γίνει πρόοδος σε αρκετά θέματα όπως η σωστότερη διαχείριση των οικονομικών παρόλο που συνεχίστηκε και πέρσι η μη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, πράγμα απαράδεκτο, η προσπάθεια για αναβάθμιση των εξοχικών μας στις Πλάτρες, η αναβάθμιση της πολιτιστικής προσφοράς προς τον κλάδο και την κοινωνία, η δημιουργία νέας Ιστοσελίδας, η αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς, η έκδοση εντύπων επικοινωνίας με γονείς, η δημιουργία μουσείου κλπ. Λυπούμαστε όμως για το γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχει εκδοθεί το ενημερωτικό έντυπο της Οργάνωσης, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, θέμα που είχαμε θέσει και στη τελευταία Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. Ταυτόχρονα περιμένουμε περισσότερα στο τομέα της ευημερίας των μελών της ΠΟΕΔ, ίδρυση νέων εξοχικών κατοικιών, δημιουργία πολιτιστικών ομάδων σε όλες τις επαρχίες, συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, αγορά θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα μέλη μας και άλλες προσφορές προς τα μέλη μας.

Η τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του Καταστατικού της ΠΟΕΔ έμεινε κι αυτή την χρονιά στόχος ανέφικτος αφού κάποιες Κινήσεις που βολεύονται με τον αναχρονισμό και τη συντήρηση, βολεύονται και με «λιγότερη δημοκρατία», φτάνει να πετυχαίνουν τα στενά κινησιακά τους συμφέροντα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και ελπίζουμε κάποιοι να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να καταλάβουν το αυτονόητο : ένα καταστατικό δεν μπορεί να είναι αντιδημοκρατικό και να μη δίνει την ευκαιρία στην πλειοψηφία να κυβερνά.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Γενικοί Αντιπρόσωποι

Αναγνωρίζουμε την προσφορά όλων των Κινήσεων στην ΠΟΕΔ. Δε μηδενίζουμε το έργο που έχει γίνει, ασκούμε όμως κριτική σε όποιον και όποτε πρέπει, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να πετύχουμε περισσότερα. Απευθύνουμε πρόταση διεκδίκησης προς όλες τις Κινήσεις. Ζητούμε άμεσα αλλαγή φιλοσοφίας και τακτικής στον τρόπο που διεκδικούμε τα αιτήματά μας. Ο δρόμος των κατακτήσεων και της επιτυχίας δεν περνά μέσα από ανακοινώσεις και δημόσιες απειλές. Τα εκκρεμούντα θέματα και τα δίκαια αιτήματα του κλάδου πρέπει να διεκδικούνται σωστά και με σύνεση αλλά και δυναμικά όταν αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς να δημιουργούμε αντιπαραθέσεις με την κοινωνία.

Η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα πάντοτε πιστή στις αρχές και τις θέσεις της, δεν πρόκειται ποτέ να παύσει να ζητά δυναμικές αντιδράσεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. Η ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου δε θα επιτευχθεί μόνο με υποσχέσεις και κείμενα εργασίας, αλλά μέσα από έργα τα οποία οφείλει η Οργάνωσή μας να διεκδικήσει την υλοποίησή τους τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου όσο και για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των δασκάλων και νηπιαγωγών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε αυτή την πενταετία, με μια φιλολαϊκή κυβέρνηση στην εξουσία, προσφέρεται η ευκαιρία στην ΠΟΕΔ να πετύχει αρκετά, φτάνει να τα διεκδικήσει σωστά και να μην περιμένει από κανένα να έρθει να της τα προσφέρει. Πρέπει η ΠΟΕΔ να διαμορφώσει διεκδικητικό πλαίσιο και πρόγραμμα δράσης και να εγκαταλείψει την τακτική του «καλού παιδιού», του συμβιβασμού και της συντήρησης.

Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής – Αγώνα