Λευκωσία, 26 Μαΐου, 2009
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία

ΨΗΦΙΣΜΑ

Έντιμε κύριε,

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ, που συνήλθε σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, 2009, στη Λευκωσία, αφού ενημερώθηκε για τη στασιμότητα που παρουσιάζουν τα εκκρεμούντα εκπαιδευτικά και διδασκαλικά ζητήματα και θέματα :

1. Εκφράζει έντονη απογοήτευση για την αρνητική στάση και την κωλυσιεργό τακτική που ακολουθείται, σχετικά, από την Επίσημη Πλευρά και τονίζει την αποφασιστικότητα της Οργάνωσης να ενεργήσει, με κάθε νόμιμο μέσο που έχει στη διάθεσή της, για την προώθηση και επίλυσή τους.

2. Διευκρινίζει ότι, με στόχο, πάντοτε, να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες μάθησης για τα παιδιά, καλύτεροι όροι και συνθήκες εργασίας για τους δασκάλους, ποιοτικά αναβαθμισμένη Εκπαίδευση για μια καλύτερη κυπριακή κοινωνία, η Οργάνωση θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της καθημερινότητας των δασκάλων και των σχολείων. Παράλληλα, καθιστά σαφές πως θα συνεχίσει να μετέχει στο διάλογο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την αναβάθμιση της Εκπαίδευσής μας. Παρατηρεί, εντούτοις, σοβαρά ελλείμματα στη διεξαγωγή του διαλόγου και δυσλειτουργία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, την επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του οποίου και ζητά άμεσα, ώστε να μην υποχρεωθεί να επανεξετάσει τη στάση της.

3. Σας καλεί να εγκύψετε με περισσότερη προσοχή και καλή πρόθεση στα διάφορα προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζονται στο χώρο της Δημόσιας Δημοτικής Εκπαίδευσης και να μεριμνήσετε για τη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, προώθηση και επίλυσή τους. Έχοντας κατά νουν ότι όλα σχεδόν τα ζητήματα αυτά σχετίζονται με την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με τη νέα σχολική χρονιά, αναμένει ότι, έστω και την υστάτη, το Υπουργείο Παιδείας θα αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της επίλυσής τους και θα προβεί στις απαραίτητες, για το σκοπό αυτό, επείγουσες ενέργειες, έτσι που η ανεπιθύμητη και αχρείαστη αντιπαράθεση να αποφευχθεί και η εργατική ειρήνη στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης να διατηρηθεί, προς όφελος των σχολείων μας και των μαθητών μας.

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ