Η Δ.Δ.Ε. ανακοίνωσε τα σχολεία τα οποία θα δεχθούν φοιτητές για πρακτική Εξάσκηση τη νέα σχολική Χρονιά :

  1. Εγκύκλιος Δ.Δ.Ε.
  2. Τεταρτοετής Φοιτητές – Δημοτικά Σχολεία
  3. Τεταρτοετής Φοιτητές – Νηπιαγωγεία

Θυμίζουμε ότι κάθε εκπαιδευτικός που θα έχει στην τάξη του Τεταρτοετή Φοιτητή δικαιούται μείωση 1 διδακτικής περιόδου για όλη τη χρονιά.