Ανεργιακό Επίδομα για Αντικαταστάτες Εκπαιδευτικούς

Οι συνάδελφοι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί δικαιούνται Ανεργιακό επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για την περίοδο που δεν εργάζονται, Καλοκαίρι – Χριστούγεννα – Πάσχα.
“Νομοθεσία :
Επίδομα ανεργίας
Επίδομα ανεργίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, ηλικίας μεταξύ 16 και 63 ή μέχρι τη συντάξιμη ηλικία (65 ετών) όταν δε δικαιούνται σύνταξη γήρατος. Οι προϋποθέσεις εισφοράς είναι οι ίδιες όπως στο επίδομα μητρότητας.
Ο αιτητής, για να δικαιούται επίδομα ανεργίας, πρέπει να είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία.Στην περίπτωση μισθωτού, το επίδομα πληρώνεται από την τέταρτη ημέρα ανεργίας και στην περίπτωση προαιρετικά ασφαλισμένου στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό όταν περάσουν οι πρώτες τριάντα ημέρες ανεργίας.Το ποσό του επιδόματος ανεργίας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται το επίδομα ασθενείας. Ασφαλισμένος δικαιούται επίδομα ανεργίας για 156 ημέρες μέσα στην ίδια περίοδο διακοπής της απασχόλησης του. Όταν ο άνεργος εξαντλήσει το δικαίωμα του σε επίδομα ανεργίας, δηλαδή πληρωθεί επίδομα για περίοδο 156 ημερών, για να ξαναπάρει επίδομα πρέπει να περάσουν 26 εβδομάδες από την τελευταία ημέρα της επιδότησης του και να πληρώσει εισφορές πάνω σε ασφαλιστέες αποδοχές που στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Στην περίπτωση προσώπου ηλικίας άνω των 60 ετών που δε δικαιούται σύνταξη από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων, το δικαίωμα σε επίδομα επανακτάται (μετά την εξάντλησή του) αν περάσουν τουλάχιστον 13 και όχι 26 εβδομάδες.»
Που αποτείνομαι για να πάρω το επίδομα Ανεργίας :
Κεντρικά Γραφεία Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.Αρ. Τηλ.: 22401600 Αρ. Φαξ: 22672984Ηλεκτρονική Διεύθυνση: E-mail: director@sid.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας
Αρ. Τηλ.: 22409730 Αρ. Φαξ: 22409703 Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού
Αρ. Τηλ.: 25804319 Αρ. Φαξ: 25306593
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail: limassol@sid.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας
Αρ. Τηλ.: 24805223 Αρ. Φαξ: 24304501
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail:larnaca@sid.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου
Αρ. Τηλ.: 26306233 Αρ. Φαξ: 26306349
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail:paphos@sid.mlsi.gov.cy
Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παραλιμνίου
Αρ. Τηλ.: 23820118 Αρ. Φαξ: 23742815
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail:paralimni@sid.mlsi.gov.cy
Τοπικό Γραφείο Πόλεως Χρυσοχούς
Αρ. Τηλ.: 26321532 Αρ. Φαξ: 26323254
Τοπικό Γραφείο περιοχής Αγίου Ανδρέα Λευκωσία
Αρ. Τηλ.: 22878085 Αρ. Φαξ: 22878086