Από τη νέα σχολική χρονιά έχει αποφασιστεί όπως παραχωρηθεί στις μητέρες εκπαιδευτικούς άδεια να απουσιάζουν από το σχολείο 7 1/2 περιόδους κάθε εβδομάδα. Οι τρεις περίοδοι θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο, ενώ οι υπόλοιπες 4 1/2 από τον υπόλοιπο χρόνο τους στο σχολείο. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι διευκολύνσεις αυτές παραχωρούνται για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία τοκετού/υιοθεσίας. Με το πέρας των εννέα μηνών, ο χρόνος των τριών περιόδων θα αξιοποιείται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και όπως θα αποφασιστεί από την αρμόδια Αρχή. Οι πιο πάνω διευκολύνσεις παραχωρούνται στις μητέρες εκπαιδευτικούς που το ζητούν γραπτώς από τους οικείους επαρχιακούς λειτουργούς, υποβάλλοντας πιστοποιητικά για την ημερομηνία του τοκετού ή της υιοθεσίας και την ημερομηνία που θα αναλάβουν καθήκοντα.

Κουζάλης : “Προτεραιότητα της ΕΕΥ να προστατέψει τα παιδιά και τις δασκάλες – μητέρες”, δηλώσεις στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ σχετικά με παράπονα δασκάλων που μετατέθηκαν στην έδρα τους λόγω εγκυμοσύνης