“ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ μεν, αλλά συγκρατημένοι μέχρι τα λόγια να γίνουν πράξεις, έφυγαν οι δάσκαλοι από το γραφείο του υπουργού Παιδείας. Καθώς φαίνεται ΠΟΕΔ και Ανδρέας Δημητρίου τα βρήκαν στα δυο ζητήματα που η Οργάνωση είχε ιεραρχήσει ως τα σημαντικότερα, αυτό της παραχώρησης χρόνου στις μητέρες-δασκάλες για σκοπούς θηλασμού και της παραχώρησης συντονιστικού χρόνου στους εκπαιδευτικούς που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα σχολεία “