Το ΥΠΠ ανακοίνωσε τα καθήκοντα του συντονιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις 180 σχολικές Μονάδες στις οποίες παραχωρήθηκε συντονιστικός χρόνος καθώς και τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα :