Από το Φεβρουάριο του 2008 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009, η κυβέρνηση Χριστόφια παραχώρησε στον απλό εκπαιδευτικό και στους διδασκαλικούς συλλόγους:

  • 1 διδακτική περίοδο για κάθε εκπαιδευτικό που έχει στην τάξη του τεταρτοετή φοιτητή
  • 1 διδακτική περίοδο για κάθε νέο εκπαιδευτικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης
  • 2 διδακτικές περιόδους για κάθε μέντορα εκπαιδευτικό που έχει υπό την ευθύνη του μεντορευόμενο εκπαιδευτικό
  • 1 ή 2 ή 3 ή 4 διδακτικές περιόδους σε δάσκαλο που έχει το ρόλο του Συντονιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο σχολείο του.
  • 1 ή 2 ή 3 ή 4 διδακτικές περιόδους για κάθε δάσκαλο που εργάζεται στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο, ανάλογα με τα απογεύματα που εργάζεται.

Όλα τα πιο πάνω παραχωρήθηκαν σε διάστημα μόλις 20 μηνών. ΚΑΜΙΑ άλλη κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει – έστω και εν μέρει – σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τόσα χρονίζοντα αιτήματα της ΠΟΕΔ, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα του απλού εκπαιδευτικού και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Διαβάστε Ολόκληρη την ανακοίνωση της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ