Συνδικαλιστικά θέματα

Επίδομα εξωτερικού

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΚΕΑ είναι το οικονομικό πρόβλημα, που προέκυψε μετά από την αδικαιολόγητη διακοπή της παροχής των επιδομάτων εξωτερικού και ενοικίου. Η διαβίωση στη Μεγάλη Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο (της πόλης με το ψηλότερο κόστος ζωής στην Ε.Ε. και το δεύτερο ψηλότερο στο κόσμο) είναι δύσκολη χωρίς την απαραίτητη στήριξη.

Το επίδομα ενοικίου (το οποίο άρχισε να παρέχεται ξανά πριν 2 χρόνια) δεν είναι αρκετό για να αντισταθμίσει τη μεγάλη διαφορά στο κόστος ζωής. Επιπλέον ως μέλη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής δεν είμαστε τοπικό προσωπικό αλλά εξακολουθούμε να έχουμε τη μόνιμη κατοικία μας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές μας υποχρεώσεις στην Κύπρο, τόσο προς το κράτος (καταβολή διαφόρων έμμεσων και άμεσων φόρων στη Κυπριακή Δημοκρατία- π.χ. φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, δημοτικά τέλη, άδειες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων κτλ.) όσο και προς τρίτους (π.χ. δάνεια που εξασφαλίστηκαν για απόκτηση κατοικίας, ενοίκια, λογαριασμοί διαφόρων υπηρεσιών κτλ.) εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτή είναι άλλωστε και η λογική της παροχής επιδόματος εξωτερικού (εκπατρισμού) το οποίο εμείς αδικαιολόγητα δεν λαμβάνουμε.

Τα προβλήματα από τη μη παροχή επιδόματος εξωτερικού παραμένουν εδώ και χρόνια και μας επηρεάζουν αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέλη της ΚΕΑ λόγω της μη παροχής επιδόματος εξωτερικού είναι τα εξής:

1. Το βιοτικό επίπεδο στο οποίο πρέπει να διαβιούν τα μέλη της ΚΕΑ είναι χαμηλό και δεν τους επιτρέπει να ζουν αξιοπρεπώς. Ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθουν οικονομικά είναι η εξασφάλιση δανείων. Δημιουργούνται έτσι επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις.

2. Τα μέλη της ΚΕΑ λόγω του χαμηλού μισθού αναγκάζονται πολλές φορές να ενοικιάζουν υποστατικά σε περιοχές με χαμηλά ενοίκια και αυξημένη εγκληματικότητα. Έχουμε ήδη περιπτώσεις μελών μας που έπεσαν θύματα κλοπής και παρενόχλησης το βράδυ καθώς επέστρεφαν σπίτι.

3. Η επιλογή των φθηνότερων μέσων μετακίνησης (συνήθως λεωφορείων και τραίνων) λόγω αδυναμίας εξασφάλισης ιδιωτικού οχήματος είναι σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται κατά της βραδινές ώρες καθώς και λόγω του ότι αρκετά σχολεία βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές.

4. Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ διανύουν μεγάλες αποστάσεις καθημερινά (που φτάνουν, και μερικές φορές ξεπερνούν ακόμα, τις 4 συνολικά ώρες διακίνησης σε μια μέρα) για να πάνε στα σχολεία που εργάζονται. Η μετακίνηση σε τόσο μεγάλες αποστάσεις επιφέρει επιπλέον αύξηση του κόστους ζωής.

Το επιχείρημα (που εκφράστηκε παλαιότερα) ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην ΚΕΑ το κάνουν με την θέλησή τους δεν αποτελεί σοβαρό επιχείρημα κατά της παροχής των επιδομάτων. Με αυτή τη λογική όλοι οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να παραιτούνται από τις θέσεις τους αντί να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Με την ίδια λογική, επίσης, θα έπρεπε για όλες τις θέσεις που προκηρύσσονται στη δημόσια υπηρεσία (και προβλέπουν επιπλέον ωφελήματα) να υπάρχει ο όρος ότι θα προτιμούνται οι υπάλληλοι που προτίθενται να εργαστούν χωρίς ωφελήματα. Με άλλα λόγια να περάσουμε στη στυγνή λογική της απόλυτα ελεύθερης αγοράς όπου η εκμετάλλευση των υπαλλήλων είναι απόλυτα θεμιτή.

Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ βρίσκονται ανάμεσα στους χαμηλά αμειβομένους εργαζόμενους στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι σίγουρα οι χαμηλότερα αμειβόμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την υφιστάμενη κατάσταση τα μέλη της ΚΕΑ τυγχάνουν δυσμενούς διάκρισης σε σχέση με τους άλλους υπαλλήλους της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπηρετούν στο εξωτερικό (αλλά και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην αντίστοιχη κυπριακή εκπαιδευτική αποστολή των Ιεροσολύμων). Αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως δημόσιοι λειτουργοί δεύτερης κατηγορίας. Ακόμα και στην περίπτωση του επιδόματος ενοικίου, για τα μέλη της ΚΕΑ υπάρχει όριο στο ύψος του μηνιαίου ενοικίου για το οποίο οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να διεκδικήσουν το επίδομα (1000 στερλίνες για το Λονδίνο και 900 για τις υπόλοιπες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας). Στο παράρτημα, που επισυνάπτεται, φαίνεται η σύγκριση ανάμεσα στα επιδόματα που παρέχονται σήμερα στα μέλη της ΚΕΑ και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στην Υπάτη Αρμοστεία, τα μέλη της ΕΕΑ καθώς και τα επιδόματα που λάμβαναν τα μέλη της ΚΕΑ πριν την διακοπή της παροχής τους. Σήμερα τα μέλη της ΚΕΑ λαμβάνουν μηνιαίως το 31% – 34% (ανάλογα με το ενοίκιο που πληρώνουν) των επιδομάτων που λάμβαναν πριν την αποκοπή των επιδομάτων, 17%- 20% των επιδομάτων που λαμβάνουν οι υπάλληλοι (με τον ίδιο μισθό) της διπλωματικής αποστολής στο Λονδίνο και 32%- 40% όσων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής.

Σχετικά με την αποδοχή από μέρους κάποιων εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν χωρίς επιδόματα κατά την σχολική χρονιά 2004-05, η επίτροπος διοικήσεως αναφέρει σε σχετική έκθεσή της (24/10/2006) ότι: «Η αποδοχή αυτή βασίστηκε προφανώς σε μη ορθή πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.» Επίσης, αναφέρει ότι «η αμφίβολη οικονομία που το κράτος επιτυγχάνει από κάθε εκπαιδευτικό που αποδέχεται να υπηρετήσει στην ΚΕΑ χωρίς επίδομα εξωτερικού, γίνεται σε βάρος της ποιότητας των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών αυτών ενώ δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών αυτών».
Αίτημα μας είναι η επαναφορά του επιδόματος εξωτερικού, η κατάργηση του ορίου στο ύψος του ενοικίου και επαναφορά των υπόλοιπων ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται στην Μεγάλη Βρετανία.

Μονάδες μετάθεσης

Θεωρούμε επίσης ως αρνητική διάκριση εναντίων των μελών της ΚΕΑ το γεγονός ότι για την υπηρεσία τους δεν πιστώνονται με μονάδες μετάθεσης (πέρα από την 1 μονάδα του έτους υπηρεσίας). Κατά την υπηρεσία τους στην ΚΕΑ αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά πολύ μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στα σχολεία όπου εργάζονται (που φτάνουν, και μερικές φορές ξεπερνούν ακόμα, τις 4 συνολικά ώρες διακίνησης σε μια μέρα). Αυτές οι μετακινήσεις είναι βραδινές και πολλές φορές σε επικίνδυνες περιοχές. Είναι άδικο όταν επιστρέφουν στην Κύπρο να τυγχάνουν δυσμενών μεταθέσεων λόγω μικρού αριθμού μονάδων μετάθεσης.

Ζητούμε τον καθορισμό ενός λογικού αριθμού μονάδων μετάθεσης με τον οποίο θα πιστώνονται όλα τα μέλη της ΚΕΑ για την υπηρεσία τους στη Μεγάλη Βρετανία.

Αναγνώριση υπηρεσίας στην ΚΕΑ ως χρόνου υπηρεσίας σε δημόσια σχολεία.

Ο χρόνος υπηρεσίας των μελών μας δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε δημόσιο σχολείο κάτι που ισχύει για τις αποσπάσεις σε θέσεις συμβούλων ή συνδετικών λειτουργών. Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ είναι οι μόνοι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ενώ επιτελούν διδακτικό έργο, η υπηρεσία τους δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο.

Ζητούμε όπως η υπηρεσία στην ΚΕΑ λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε δημόσιο σχολείο.

Εκπαιδευτικά θέματα

Αναθεώρηση αναλυτικών προγραμμάτων για την παροικιακή εκπαίδευση

Η παροικιακή εκπαίδευση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και θα πρέπει να παραχθούν ποιοτικά αναλυτικά προγράμματα για όλα τα θέματα που διδάσκονται στα παροικιακά σχολεία. Τα αναλυτικά θα πρέπει να λαμβάνουν, φυσικά, υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η παροικιακή εκπαίδευση.

Ανανέωση σχολικών εγχειριδίων

Τα βασικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της γλώσσας στα παροικιακά σχολεία είναι απηρχαιωμένα και απαιτείται η άμεση αντικατάστασή τους. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί είτε με την έκδοση νέων εγχειριδίων είτε με την χρήση των εγχειριδίων που εκδίδονται από το ελληνικό κράτος και είναι σαφώς πιο ποιοτικά και πιο σύγχρονα.
Επίσης θα πρέπει να εκδοθούν εγχειρίδια για τη διδασκαλία των κοινωνικών θεμάτων (ιστορία, γεωγραφία, θρησκευτικά). Σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα υποστηρικτικό μέσο για τη διδασκαλία των κοινωνικών θεμάτων που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της παροικιακής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Τα μέλη της ΚΕΑ αλλά και τις ΕΕΑ δεν είναι αρκετά για τη στελέχωση των παροικιακών σχολείων. Το κενό αυτό καλύπτεται από ωρομίσθιους. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται στα σχολεία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Δυστυχώς η εξεύρεση τέτοιων ατόμων είναι μερικές φορές δύσκολη. Θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι αριθμοί Κυπρίων και Ελλαδιτών μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται αυτή της στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία.

Επίσης, είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση των μελών της ΚΕΑ αλλά και των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παροικιακών σχολείων. Αυτή η επιμόρφωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη μας. Χρειάζεται τακτική ενημέρωση από ειδικούς που μπορούν να μας πληροφορήσουν έγκυρα για τις σύγχρονες τάσεις στη διδακτική ελληνικής ως δεύτερης (ή και ως ξένης) γλώσσας.

Εκ μέρους των μελών της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής,

Περσεφόνη Κρασίδου                       Λούκας Περικλέους


Πρόεδρος                                            Γραμματέας