Διαβάστε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΔ καθώς και το ενημερωτικό έντυπο που δόθηκε από το Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λευκωσίας, στη συγκέντρωση Τοπικών Υπευθύνων ΠΟΕΔ  Λευκωσίας :

Ενημερωτικό έντυπο ΠΟΕΔ Λευκωσίας