Πρόβλεψη ΑΤΑ 1.1.2010

Αύξηση του Τιμαριθμικού κατά 1,42% στο σύνολο του μισθού

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει ανακοινώσει το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Νοέμβριο.

Ενώ μας απομένει ένας μήνας για να υπολογίσουμε το τιμαριθμικό επίδομα που θα πάρουν οι εργαζόμενοι από 1.1.2010, θα προβούμε σ’ ένα σενάριο με το δείκτη του Δεκέμβρη να παραμένει στα ίδια επίπεδα του Νοέμβρη, σενάριο που πιστεύουμε δε θα διαφέρει και πολύ από το τελικό αποτέλεσμα.

Με βάση τους υπολογισμούς μας το τιμαριθμικό επίδομα από 1.1.2010 θα αυξηθεί κατά 1,42% στο σύνολο του μισθού, ενώ στο βασικό μισθό η αύξηση θα είναι 5,64%. Ως εκ τούτου το συνολικό τιμαριθμικό επίδομα θα φθάσει το 295,50% σε σύγκριση με 289,86% που είναι σήμερα.

Ενσωματώνοντας τώρα το 220% του τιμαριθμικού επιδόματος (για όσους εργοδότες έχουν προβεί σε τέτοια ενσωμάτωση) το τιμαριθμικό επίδομα θα αυξηθεί από 21,83% που είναι σήμερα στο 23,56%.

Γραφείο Μελετών ΠΕΟ