Η Κλαδική Επιτροπή Μουσικών έχει αποστείλει στην Εκτελεστική  Γραμματεία της ΠΟΕΔ τα πρακτικά συνεδρίας της, με τα οποία οι συνάδελφγοι ζητούν το θέμα της μισθολογικής αναβάθμισης και ανέλιξης των δασκάλων Μουσικής να παραμείνει ανοικτό, παρά την κατ’ αρχή αρνητική απάντηση του Υπουργείου στα δίκαια αιτήματά τους. Παράλληλα η Κλαδική ζητά τη στήριξη του Κλάδου στη δυναμικότερη διεκδίκηση των αιτημάτων τους και εισηγούνται τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία ζητούν να υιοθετήσει το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ.
Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι Μουσικοί εδώ και χρόνια παραμένουν καθηλωμένοι σε πολύ χαμηλότερες κλίμακες και χωρίς καμμιά προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης, παρά το γεγονός ότι εκτελούν όλα τα καθήκοντα που έχουμε όλοι οι δάσκαλοι.
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ στήριξε διαχρονικά τα δίκαια αιτήματα των Μουσικών και πιέζει και εργάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να αρθεί η αδικία και η δυσμενής διάκριση σε βάρος των συναδέλφων αυτών.

Γι αυτό θα εισηγηθούμε στο Δ.Σ. της Οργάνωσης να αποδεχτεί τις εισηγήσεις τους και να καλέσει τη Γραμματεία να εντείνει τις προσπάθειες για δικαίωση των συναδέλφων μουσικών .