Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Θα εκτυπώνονται μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα

Απολυτήρια με ένα… κλικ

Σταματά, από φέτος, η αποστολή απολυτηρίων στα σχολεία για τους μαθητές της Στ’ τάξης των Δημοτικών. Δεν θα συμπληρώνονται πλέον στο χέρι από τα σχολεία, αλλά θα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά.
Χέρι ακόμη και στην έκδοση των απολυτηρίων των Δημοτικών βάζει πλέον η τεχνολογία και ειδικότερα το διαδίκτυο. Κι αυτό καθώς από τη φετινή σχολική χρονιά και εφεξής, δεν θα αποστέλλονται απολυτήρια για τους μαθητές της Στ΄ τάξης, ώστε να συμπληρώνονται στο χέρι από τα σχολεία, αλλά θα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το ΚΕΕΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, με σκοπό τη μηχανογράφηση συγκεκριμένων στοιχείων των μαθητών των τάξεων Γ΄ και Στ΄ για τις ανάγκες της ίδιας της Διεύθυνσης, αλλά και αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΕΑ.

Προσωπικά δεδομένα

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο των απολυτηρίων, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ενημέρωσε τις διευθύνσεις όλων των σχολείων ότι μετά από υποδείξεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σχετικές οδηγίες του Υπ. Παιδείας, όλα τα ενδεικτικά και απολυτήρια των μαθητών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

*Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής (Πιστοποιητικό Γέννησης)
*Αριθμός Μητρώου
*Ονοματεπώνυμο
*Ημερομηνία γέννησης

Κάλεσε γι΄ αυτό τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει όλα τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα των μαθητών εκτός από τον Προσωπικό Αριθμό Εγγραφής, να εισέλθουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του σχολείου τους και να συμπληρώσουν για όλους τους μαθητές της Στ΄ τάξης, τον συγκεκριμένο αριθμό. Σημειώνεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής αναγράφεται στα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών και θα αποτελεί τον αριθμό δελτίου ταυτότητας των παιδιών μετά την ηλικία των 12 ετών. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ξεκαθάρισε επίσης ότι σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά γέννησης ορισμένων μαθητών του σχολείου δεν έχουν τον αριθμό αυτό, θα πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς τους ώστε να προσκομίσουν νεότερο μηχανογραφημένο πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ο Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής του παιδιού. «Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιθανόν να δημιουργήσει κάποια ταλαιπωρία τόσο στα σχολεία, όσο και στους γονείς, αλλά πρόκειται για απαραίτητο στοιχείο που βοηθά στη μηχανογράφηση των δεδομένων αλλά και στη διασφάλιση της μοναδικότητας του κάθε απολυτηρίου που εκδίδεται», κατέληξε η Διεύθυνση Δημοτικής.