Μετά από αρκετά χρόνια και μετά από το “ξεκαθάρισμα” των κατάλογων διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών,σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικών Εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκαν από την ΕΕΥ οι μονιμοποιήσεις Ειδικών Εκπαιδευτικών.
138 θέσεις μόνιμων επί δοκιμασία ειδικών εκπαιδευτικών μοιράστηκαν ως εξής στις ειδικότητες Ειδικής Εκπαίδευσης :
  • 100 από τον κατάλογο Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών και Προσαρμοστικών Λειτουργιών από σύνολο 194 διορισμών, ποσοστό 51,5% (χρόνια υπηρεσίας του τελευταίου : 6)
  • 28 από τον κατάλογο Λογοθεραπείας από σύνολο 51 διορισμών, ποσοστό 55% (χρόνια υπηρεσίας του τελευταίου : 7)
  • 1 από τον κατάλογων Κωφών από σύνολο 5 διορισμών, ποσοστό 25% (χρόνια υπηρεσίας του τελευταίου : 7)
  • 5 από τον κατάλογο Εργοθεραπείας από σύνολο 7 διορισμών, ποσοστό 71,5% (χρόνια υπηρεσίας του τελευταίου : 13)
  • 2 από τον κατάλογο Ειδικής Γυμναστικής από σύνολο 4 διορισμών, ποσοστό 50%(χρόνια υπηρεσίας του τελευταίου :12)
  • 2 από τον κατάλογο Μουσικοθεραπείας ποσοστό 50%(χρόνια υπηρεσίας του τελευταίου :7)
Από τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι στην κατανομή των θέσεων λήφθηκαν υπόψη δύο παράγοντες : 1) ο αριθμός των συμβασιούχων από κάθε κατάλογο (γι’ αυτό και οι πιο πολλές μονιμοποιήσεις ήταν από τον κατάλογο Ειδικών Μαθησιακών) και 2) τα χρόνια υπηρεσίας (γι’ αυτό και οι 5 Εργοθεραπευτές).
Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλοι διορισμοί με σύμβαση Ειδικών Εκπαιδευτικών από όλους τους καταλόγους. Ταυτόχρονα εκκρεμούν 55 και πλέον ακόμα μόνιμες θέσεις Ειδικών Εκπαιδευτικών (μονιμοποιήσεις) οι οποίες αναμένεται να δοθούν την νέα σχολική χρονιά, στη βάση των ιδίων κριτηρίων.