Είναι γνωστό ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για τον αριθμό των διδακτικών περιόδων που θα παραχωρούνται σε κάθε σχολείο ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, αποφάσισε και την κατάργηση των παρεκκλίσεων που δίνονταν κάθε χρονιά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Η νέα πρόταση, η οποία δε συζητήθηκε με την ΠΟΕΔ, δημιούργησε μια δυσμενής διάκριση σε βάρος των μικρών σχολείων της υπαίθρου, αλλά και των περιφερειακών σχολείων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η υποστελέχωση των σχολείων της Υπαίθρου, αφού στην πλειοψηφία τους, αυτά τα σχολεία έπαιρναν τις παρεκκλίσεις. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν, από ΠΟΕΔ – Συνομοσπονδία Γονέων, κοινότητες και κόμματα, ήταν αναμενόμενες και απόλυτα δικαιολογημένες, αφού η πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό, ναι μεν “σουλουπώνει” την όλη κατάσταση στη δημοτική εκπαίδευση, αγνοεί όμως εντελώς τον παράγοντα ύπαιθρο, κυρίως το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στην προσπάθεια μιας μικρής κοινότητας να επιβιώσει.
Συνεπώς, το όλο θέμα πρώτιστα άπτεται της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση για στήριξη των κοινοτήτων της Υπαίθρου και κατά δεύτερο τους διορισμούς δασκάλων. Αυτό φαίνεται να έχει προβληματίσει έντονα την κυβέρνηση με αποτέλεσμα να γίνονται δεύτερες σκέψεις για παροχή παρεκκλίσεων στην Ύπαιθρο. Ο Υπουργός Παιδείας, σε δημόσια συζήτηση, την περασμένη Τετάρτη, ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια για εξασφάλιση 20 επιπλέον εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Υπουργού, για να στελεχώσουν σχολεία της Υπαίθρου, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Σε πρώτη φάση, η λύση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, σε δεύτερο στάδιο όμως, το ΥΠΠ πρέπει να επανεξετάσει την πρόταση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, και να βελτιώσει την υφιστάμενη πρόταση με διαφοροποίηση των αριθμών παροχής διδακτικού χρόνου των σχολείων της Υπαίθρου.