Συνάδελφοι τυπώστε και διαβάστε την εγκύκλιο της ΠΟΕΔ για τη νέα σχολική χρονιά. Η εγκύκλιος απευθύνεται προς τα μέλη της ΠΟΕΔ, αποτελεί ένα συνδικαλιστικό οδηγό – χρήσιμο για το αρχείο κάθε εκπαιδευτικού – και περιλαμβάνει οδηγίες για τα πιο κάτω θέματα :

1. Διδασκαλικός Σύλλογος
2. Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία
3. Πρόσβαση στους Προσωπικούς Φακέλους Δασκάλων
4. Ο προγραμματισμός του δασκάλου
5.Εργασίες έξω από καθορισμένο χρόνο ή πρόγραμμα
6.Σύμβουλοι – Συντονιστές
7. Εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία
8. Παρεμβάσεις τρίτων στο έργο του σχολείου
9. Σχολεία με προβλήματα
10. Έρανοι – Διάθεση οποιωνδήποτε αντικειμένων μέσω των σχολείων
11. Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για το θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου
12. Μετακινούμενοι δάσκαλοι
13. Τόκοι σχολικού ταμιευτηρίου
14. Ωράριο / Αναπληρώσεις
15. Εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ
16. Ταμείο Αποθνησκόντων δασκάλων
17. Ενημέρωση του αρχείου ΠΟΕΔ
18. Τήρηση Κανονισμών και οδηγιών της Προϊστάμενης Αρχής
19. Προσέλευση συναδέλφων στο σχολικό χώρο
20. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ»
21. Εκδόσεις ΠΟΕΔ
22. Διαγωνισμοί στα σχολεία – Μαθηματική Ολυμπιάδα
23. Κάρτα Μέλους ΠΟΕΔ
24. Κάρτα Paso
25. Tαμείο Διευθυντή
26. Συστήματα Συναγερμού
27. Σχολικές Γιορτές
28. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών
29. Ατυχήματα στο χώρο των σχολείων
30. Ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ.

Διαβάστε την Εγκύκλιο