Το 24ο Διεθνές Συνέδριο για τη σχολική αποτελεσματικότητα και βελτίωση (ICSEI-International Congress for School Effectiveness and Improvement) διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα διεξαχθεί στις 4-7 Ιανουαρίου 2011, στη Λεμεσό, στο Ξενοδοχείο Le Méridien
Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο και σε διαφορετική χώρα και αποσκοπεί στην παροχή ενός πλαισίου για διάλογο και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ ερευνητών, διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και υπευθύνων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, αναφορικά με την ανάληψη πρακτικών και την προώθηση ερευνών, που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαίδευσης γενικότερα. Σε αυτό αναμένεται να συμμετάσχουν 500 και πλέον άτομα (ερευνητές, ακαδημαϊκοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, υπεύθυνοι εκπαιδευτικής πολιτικής κ.α.) από περισσότερες από 44 χώρες.
Την κύρια ευθύνη για τη διοργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου (με Πρόεδρο του συνεδρίου τον Καθηγητή κ. Λεωνίδα Κυριακίδη) με συνδιοργανωτές το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Cyprus International Institute of Management (CIIM), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν ακαδημαϊκοί από τα Πανεπιστήμια αυτά, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, καθώς και ειδικοί ερευνητές.