Πρόσβαση στους Προσωπικούς Φακέλους Δασκάλων

Μετά σχετική γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας, κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει/διαβάσει/φωτοτυπήσει σχετικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στον Προσωπικό του Φάκελο. Τούτο, μπορεί να γίνει με σχετική επιστολή απευθείας στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και αφού καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο το καθορισμένο αντίτιμο των 17 Ευρώ. Στην ίδια γνωμάτευση της Εισαγγελίας τονίζεται ότι προφορικές καταγγελίες σε βάρος εκπαιδευτικών, αλλά και γραπτές ανώνυμες, δεν μπορεί να εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου, ενώ σε περιπτώσεις γραπτών καταγγελιών που αποδεικνύονται ψευδείς ή αστήρικτες, οι σχετικές καταγγελίες ΔΕΝ καταχωρούνται στον προσωπικό Φάκελο των εκπαιδευτικών.

Σε συνέχεια αυτού, και μετά από σχετικό αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ, ο Γενικός Εισαγγελέας με νέα γνωμάτευση, συμφωνεί με το αίτημα των εκπαιδευτικών για πρόσβαση στο φάκελο αξιολόγησής τους και καλεί τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμό να τροποποιήσει το σχετικό κανονισμό με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις για προστασία του ατόμου σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.