Διεκδίκηση αιτημάτων του κλάδου
Η Αγωνιστική Συνεργασία αναγνωρίζει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η οργάνωση λόγω της στάσης του ΥΠΠ να καθυστερεί σημαντικά να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζονται για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τροχοδρόμηση επίλυσης των εκκρεμούντων αιτημάτων του κλάδου. Χρειάζεται να βρεθεί ένας τρόπος για να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προς το Υπουργείο για την εξάντληση της υπομονής μας και την ανάγκη να ενσκύψει πιο σοβαρά στα θέματα που αφορούν στη Δημοτική Εκπαίδευση.
Εμμένουμε στη θέση μας για ιεράρχηση των εκκρεμούντων αιτημάτων του κλάδου και για δυναμική διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων που δεν θα μας φέρουν σε αντιπαράθεση με την κοινή γνώμη σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους. Θεωρούμε ότι όλα τα αιτήματα που στάλθηκαν στο ΥΠΠ οδηγούν σε ποιοτική αναβάθμιση της πρωτοβάθμια εκπαίδευσης. Από τα 16 σημεία της επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας, εισηγούμαστε όπως τη φετινή χρονιά διεκδικηθούν οργανωμένα και δυναμικά τα αιτήματα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και των Μουσικών.
Προς αυτή την κατεύθυνση εισηγούμαστε το πιο κάτω πλάνο διεκδίκησης των δύο συγκεκριμένων αιτημάτων :