Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010 η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΔ. Στις Γενικές Συνελεύσεις έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης των Εκκρεμούντων Ζητημάτων της ΠΟΕΔ από μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, απαντήθηκαν ερωτήματα των συναδέλφων και ακούστηκαν απόψεις και εισηγήσεις των συναδέλφων. Αφού ξεκαθαρίστηκε ότι τα δυναμικά μέτρα αφορούν μόνον τα εκκρεμούντα ζητήματα του κλάδου και δε συνδέονται σε καμία περίπτωση με τα θέματα που αφορούν την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, την Επιμόρφωση και τα Αναλυτικά Προγράμματα, οι συνάδελφοι καλέστηκαν να τοποθετηθούν στο ακόλουθο ψήφισμά :
Ενημερώθηκα για την κατάσταση που παρουσιάζουν τα εκκρεμούντα αιτήματα του Κλάδου και εξουσιοδοτώ το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που αυτό θα κρίνει σκόπιμα, περιλαμβανομένων και απεργιακών, για τη δυναμική διεκδίκηση της επίλυσής τους.
ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας :

ΕΠΑΡΧΙΑ    ΝΑΙ    ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ ΑΚΥΡΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  131        9          1            0            141

ΛΕΜΕΣΟΣ    175      11         1            0            187

ΛΑΡΝΑΚΑ     56       43        3            0            102

ΑΜΜ/ΣΤΟΣ   128        0        0            0            128

ΠΑΦΟΣ           91        23       21          6            141

ΜΟΡΦΟΥ       46         6        0             1            53

ΣΥΝΟΛΟ      627        92      26           7           752

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

            ΨΗΦΟΙ      ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ        627              83.4%

ΟΧΙ           92              12.3%

ΛΕΥΚΑ     26               3.5%

ΑΚΥΡΑ       7                   1%

Βάση του πιο πάνω αποτελέσματος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ έχει  τώρα την εξουσιοδότηση της βάσης να προχωρήσει στη λήψη απεργιακών μέτρων αν,όποτε και όταν κρίνει ότι χρειάζονται, στην πορεία διεκδίκησης των εκκρεμούντων αιτημάτων του κλάδου. Η απόφαση αφορά μόνον τα εκκρεμούντα αιτήματα του κλάδου και ΟΧΙ τα ζητήματα της Μεταρρύθμισης. Το γεγονός αυτό ικανοποιεί την Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα, η οποία τάχθηκε υπέρ της λήψης δυναμικών μέτρων και υπέρ του ψηφίσματος.