Ανακοίνωση Υπουργείου Παδείας και Πολιτισμού

Θέμα: Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης Δασκάλων για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Η έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα που απευθύνεται στους μάχιμους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων μετατίθεται κατά μία εβδομάδα, από τη Δευτέρα 8/11/2010 στη Δευτέρα 15/11/2010. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί για την πιο πάνω αλλαγή.
2. Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα θα εφαρμοστεί κανονικά από τις 15/11/2010 και μετά, με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό. Όσον αφορά τις επιμορφώσεις που ήταν προγραμματισμένες μεταξύ 8/11/2010 – 12/11/2010 θα διεξαχθούν την εβδομάδα 29/11/2010 – 3/12/2010. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
3. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στην πιο πάνω μετάθεση της έναρξης του προγράμματος επιμόρφωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΟΕΔ, ώστε τις μέρες αυτές να διεξαχθεί ένας εντατικός διάλογος για να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα που έθεσε η οργάνωση όσον αφορά τα νέα ωρολόγια προγράμματα και το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής που εφαρμόζει από την αρχή της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων, που είναι η προώθηση των αλλαγών μετά από διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των οργανώσεών τους.