Ένας χρήσιμος Συνδικαλιστικός Οδηγός σχετικά με όλων των ειδών άδεια που διακαιούται ο κάθε εκπαιδευτικός :

Ηλεκτρονική Έκδοση της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Περιλαμβάνει Οδηγίες για :