Παρουσίαση του νέου σχεδίου αξιολόγησης από τον Αντρέα Ξενοφώντος, στέλεχος της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα Λεμεσού

Παρουσίαση του νέου σχεδίου Αξιολόγησης από την Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα, στέλεχος της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα Λάρνακας

Το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

Η θέση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα για το νέο σχέδιο αξιολόγησης
Η πρόταση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα για το “παράρτημα” της πρότασης