Δημοσίευμα της Εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 2/12/2010 :

Σε μια προσπάθεια άρσης της αδικίας που υφίστανται οι άνδρες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία στην Εθνική Φρουρά, η κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα. Ζήτησε γνωμάτευση για το ενδεχόμενο αναθεώρησης του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα κάλεσε τη Νομική Υπηρεσία να καταθέσει δικές της εισηγήσεις για ρύθμιση του θέματος. Τρία βασικά σημεία προκύπτουν από τη γνωμάτευση: α) Πιθανή αναθεώρηση των καταλόγων διοριστέων ίσως θεραπεύσει μια αδικία αλλά θα δημιουργήσει μια άλλη, αυτή τη φορά σε βάρος των γυναικών. β) Το ενδεχόμενο μοριοδότησης των ανδρών εκπαιδευτικών για σκοπούς προαγωγής, θεωρητικά είναι μια λύση, όμως και πάλι, τίθεται θέμα δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των γυναικών. γ) Καλύτερη θεραπεία είναι η αναγνώριση της υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά ως υπηρεσία προς την πατρίδα και η απονομή μισθολογικών προσαυξήσεων στους άνδρες δασκάλους και καθηγητές.
Τη γνωμάτευση ζήτησε ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας Νίκος Τορναρίτης, ο οποίος ετοίμασε και μια πρόταση νόμου για το συγκεκριμένο ζήτημα (χορήγηση πρόσθετων μονάδων στους άνδρες εκπαιδευτικούς για σκοπούς προαγωγής). Στην επιστολή προς τον Εισαγγελέα, ο κ. Τορναρίτης ξεκαθάριζε την πρόθεση της επιτροπής για άρση της αδικίας και ανισότητας που υπάρχει για χρόνια σε βάρος των άρρενων διδασκόντων. Εξηγούσε ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του θέματος έγινε εισήγηση μεταξύ άλλων, ώστε οι άνδρες υποψήφιοι που υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία και είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, να μετακινηθούν αναδρομικά κατά δυο χρόνια ώστε να βρεθούν πιο μπροστά στη σειρά.
Την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας (ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2010) ετοίμασε η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας Ρένα Βραχίμη Πετρίδου, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα:

 
Μην αγγίξετε τους πίνακες διοριστέων 
 
Όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση, το Υπουργείο έχει κάνει σκέψεις να προτείνει τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε όλοι οι υφιστάμενοι πίνακες διοριστέων να αναθεωρηθούν με σκοπό οι άντρες υποψήφιοι που υπηρέτησαν τη στρατιωτική θητεία τους και είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων ως υποψήφιοι για διορισμό, να μετακινηθούν αναδρομικά κατά δυο χρόνια ώστε να βρεθούν πιο μπροστά στη σειρά των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στον εν λόγω πίνακα.
Σύμφωνα με την ανώτερη δικηγόρο της Δημοκρατίας, προφανώς μια τέτοια πρόταση δεν πρέπει να προωθηθεί. Ειδικότερα, σημειώνει πως για να υλοποιηθεί η πιο πάνω εισήγηση, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 28Β των περί δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας νόμων έτσι ώστε για τους άνδρες αιτητές για ένταξη σε πίνακα διοριστέων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών τους, να μη λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας τους στους πίνακες το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή, αλλά πλασματικά να θεωρείται ότι υποβλήθηκε η αίτηση δυο χρόνια νωρίτερα. Συμπληρώνει ωστόσο τα εξής: «Όμως οι άνδρες αυτοί έχουν ήδη πιστωθεί με μια μονάδα για την υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά και έχουν ωφεληθεί (στο μέτρο του δυνατού) έναντι γυναικών αιτητριών που υπέβαλαν αίτηση στο ίδιο έτος. Με την υλοποίηση της πρότασης, οι άνδρες υποψήφιοι θα μεταφερθούν π.χ. από τον πίνακα του 2000 στον πίνακα του 1998 αναιρώντας και καταργώντας τη σειρά προτεραιότητας των γυναικών που είναι εγγεγραμμένες στον πίνακα του 1998, επωφελούμενοι τα δυο χρόνια, συν τη μια μονάδα που ήδη εισέπραξαν κατά την υποβολή της αίτησής τους». Όπως σημειώνει η κ. Πετρίδου, το συγκεκριμένο άρθρο 28Β δεν είναι αυτό που δημιουργεί την αδικία. Αντίθετα, όπως και η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει στην έκθεσή της, συνιστά «θετική προσπάθεια για εξομάλυνση της χρονικής διαφοράς…». Αναφέρει επίσης, ότι με την εφαρμογή μιας νομοθετημένης διάταξης, στην προκειμένη περίπτωση του άρθρου 28Β, δημιουργήθηκαν κεκτημένα δικαιώματα σε καθ’ όλα προσοντούχες για διορισμό υποψήφιες. Με βάση τα πιο πάνω λοιπόν, διατυπώνει τη γνώμη ότι «η οποιαδήποτε “αδικία” πηγάζει μόνο από το γεγονός ότι οι άνδρες υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και όχι από τις πρόνοιες του άρθρου 28Β. Επομένως, δεν είναι δυνατή, κατά τη γνώμη μου, η υποστήριξη θέσπισης ενός τροποποιητικού νόμου με αναδρομικές συνέπειες διότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εφαρμογή της αρχής της ελευθερίας του νόμου να προσδίδει σε αυτόν αναδρομική δύναμη».
Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
Με βάση όλα τα πιο πάνω, η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας επισημαίνει πως, θα ήταν χρήσιμο να υποβληθεί τροποποιητικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο να περιέχονται με σαφήνεια οι τρόποι μέσα από τους οποίους το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να αντισταθμίσει έναντι των γυναικών το χρονικό διάστημα που οι άνδρες υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά χωρίς να επηρεάζει δικαιώματα που με βάση νόμιμες διαδικασίες αποκτήθηκαν. 

Προσαυξήσεις αντί μοριοδότησης

«Για τους ήδη εγγεγραμμένους σε πίνακες διοριστέων μπορεί να μελετηθούν τρόποι αναγνώρισης, για σκοπούς προσαυξήσεων και συντάξεων, του χρόνου υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, σαν “υπηρεσία στην πατρίδα” που θα υπολογίζεται κατά τον διορισμό του εκπαιδευτικού λειτουργού», προτείνει η κ. Πετρίδου. Σχολιάζοντας την πρόταση του προέδρου της επιτροπής Παιδείας για αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγής, μέσω της παραχώρησης μονάδων, στη γνωμάτευση αναφέρονται τα ακόλουθα: «Οι μονάδες που απονέμονται με την εν λόγω πρόταση δεν αντιστοιχούνται με οποιονδήποτε από τα νόμιμα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 35(4), εφόσον σαφώς δεν κατατάσσεται η υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά στην αξία, ή τα προσόντα ή την αρχαιότητα ενός εκπαιδευτικού λειτουργού. Θα μπορούσε να διευκρινιστεί στην πρόταση νόμου ότι για τους σκοπούς προαγωγής η υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά συνιστά υπηρεσία στην πατρίδα για την οποία θα προσδίδονται μονάδες». Ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, η Γενική Εισαγγελία εξακολουθεί να έχει τις επιφυλάξεις της. Η κ. Πετρίδου σημειώνει χαρακτηριστικά πως «βέβαια, κάτι τέτοιο εισάγει ένα νέο στοιχείο στην επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για σκοπούς προαγωγής, που δεν συναρτάται άμεσα με την εκπαιδευτική του εικόνα και προσφορά, με αποτέλεσμα να τίθεται ερώτημα κατά πόσον κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει δυσμενή διάκριση σε βάρος των γυναικών υποψηφίων». Ως εκ τούτου, αντιπροτείνει: «Καλό αντιστάθμισμα για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά θα αποτελέσει η αναγνώριση της υπηρεσίας αυτής σαν «υπηρεσίας προς την πατρίδα» με αποτέλεσμα την απονομήμισθολογικών προσαυξήσεων κατά τον πρώτο διορισμό και/ή κατά τον υπολογισμό των συντάξεων».

Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 2/12/2010