Τα νέα σχέδια Υπηρεσίας Βοηθού Διευθυντή και Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης, τα οποία ψηφίστηκαν από τη Βουλή στις 31.3.2010