Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που συνήλθε έκτακτα σήμερα Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου, 2010, για να εξετάσει την κατάσταση που διαμορφώνεται σ’ ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης της Κυπριακής Οικονομίας, εξέφρασε την αποφασιστικότητα του διδασκαλικού Κλάδου να αντιδράσει δυναμικά και με όλα τα στη διάθεσή του νόμιμα μέσα για την αποτροπή των όποιων τετελεσμένων απεργάζονται ερήμην του η Εργοδοτική Πλευρά, συμπαραστατούμενη από τους γνωστούς αυτόκλητους σωτήρες της Οικονομίας, που προέρχονται είτε από τις εργοδοτικές / κεφαλαιοκρατικές ομάδες είτε μέσα από Πολιτικά Κόμματα, ενεργώντας ως εκπρόσωποι ή και προσωπικά.
Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη σταθερή, καθολική και αμετακίνητη θέση της ΠΟΕΔ ότι και τα τρία από τα θέματα τα οποία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, φαίνεται να αποτελούν τις κατευθύνσεις που εξετάζονται από την Κυβέρνηση για την πολυδιαφημιζόμενη «εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών», δηλ.
– Η αναστολή προσαυξήσεων,
– Η επανεξέταση του συνταξιοδοτικού και
– Η «αναδιάρθρωση» – λέγε περικοπή – της ΑΤΑ,
αποτελούν κόκκινες γραμμές, η υπέρβαση των οποίων, σ’ οποιαδήποτε περίπτωση, θα προκαλέσει τη δυναμική αντίδραση της Οργάνωσης, μ’ οποιοδήποτε κόστος.
Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε, περαιτέρω, τη συστράτευσή του με το συνδικαλιστικό Φορέα των Οργανώσεων των Κρατικών Υπαλλήλων, μέσα από τον οποίο και θα συνεχίσει να εργάζεται για την από κοινού προάσπιση των δικαίων των Κρατικών Υπαλλήλων.
Σταθερά προσηλωμένο στο πάγιο πανσυνδικαλιστικό αίτημα για λήψη δίκαιων μέτρων ανόρθωσης της Οικονομίας, ώστε και οι εργοδότες και το κεφάλαιο να αναλάβουν το κόστος που τους αναλογεί, όπως έχουν ήδη πράξει οι εργαζόμενοι με την αποδοχή τους να μη διεκδικήσουν τις γενικές αυξήσεις για την επόμενη διετία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, περαιτέρω, τα ακόλουθα και ανάθεσε στη Γραμματεία της Οργάνωσης :
1. Να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Φορέα των Οργανώσεων Κρατικών Υπαλλήλων, για την από κοινού εξέταση της κατάστασης και λήψη απόφασης για καθολική αντίδραση των κρατικών υπαλλήλων στα μέτρα που φαίνεται να προωθούνται από την Επίσημη Πλευρά, δείχνοντας την αντίδρασή του τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά.
Σχετικά, να θέσει ενώπιον του Φορέα συγκεκριμένη πρόταση της ΠΟΕΔ για πραγματοποίηση παναπεργίας, σε ημερομηνία και ώρα που θα συμφωνηθεί, καθώς και την επίδοση σχετικού ψηφίσματος εκ μέρους όλων των Κρατικών Υπαλλήλων προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Στο Φορέα να προταθεί, περαιτέρω, η υιοθέτηση και άλλων μέτρων αντίδρασης, όπως είναι η εφαρμογή μποϋκοτάζ στην αγορά προϊόντων κ.ά.
Η Γραμματεία να προχωρήσει στην εξαγγελία δίωρης στάσης εργασίας των μελών της, σε ημερομηνία και ώρα που θα κριθεί σκόπιμη, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση και Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης των Δασκάλων, στη διάρκεια της οποίας και να ζητηθεί, περαιτέρω, η εξουσιοδότηση για εφαρμογή μέτρων αγώνα, περιλαμβανομένων και περαιτέρω απεργιακών κινητοποιήσεων.
2. Να συγκαλέσει, σε συνεργασία με τις άλλες εκπαιδευτικές Οργανώσεις, κοινή Διάσκεψη Τύπου, για ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις θέσεις των Οργανώσεων των εκπαιδευτικών.
3. Να επιδιώξει, επίσης, την πραγματοποίηση κοινής συνεδρίας των Διοικητικών Συμβουλίων των τριών εκπαιδευτικών Οργανώσεων, για συντονισμό και υιοθέτηση κοινής πορείας αντίδρασης για προάσπιση των όρων και συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
4. Να ζητήσει τη συνδρομή των ΜΜΕ ώστε οι απόψεις της Οργάνωσης για το καίριο αυτό ζήτημα να τυγχάνουν συνολικής και αντιπροσωπευτικής παρουσίασης, στα πλαίσια της ακριβοδίκαιης μεταχείρισης που αυτά οφείλουν προς όλες τις κοινωνικές ομάδες.
5. Να απαντήσει δημόσια και ευθέως σ’ όσους αβάσιμα και αβασάνιστα διασύρουν τους δημόσιους λειτουργούς, εκθέτοντάς τους στην κοινή γνώμη.
6. Να μην επιτρέψει, απ’ αφορμή της οικονομικής κρίσης, την αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος.
7. Να καταγγείλει δημόσια την ακύρωση σειράς μέτρων δικαίου (πάταξη της φοροδιαφυγής, έλεγχος της αδήλωτης εργασίας) και τη στοχοποίηση όλων των εργαζομένων.
Το Συμβούλιο απηύθυνε ύστατη έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για τερματισμό της όποιας πολεμικής εναντίον των κρατικών υπαλλήλων και των ανορθόδοξων και απαράδεκτων πρακτικών εξέτασης θεμάτων που τους επηρεάζουν. Καλεί την Επίσημη Πλευρά, και όχι μόνο, να αντιληφθούν ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση και τα συνεπακόλουθα προβλήματα της Κυπριακής Οικονομίας δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των στόχων άλλων κοινωνικών ομάδων και, ιδιαίτερα, των εργοδοτών. Ως εκ τούτου, θεωρώντας αναγκαία τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου, με την ισότιμη συμμετοχή όλων και σε πλαίσια διαφάνειας, εισηγείται την επείγουσα σύγκληση ευρείας σύσκεψης των κοινωνικών εταίρων, για μελέτη της κατάστασης και την από κοινού λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της, στη βάση της αρχής για ίση κατανομή του εθνικού εισοδήματος, από τη μια, αλλά και του δίκαιου καταμερισμού των οικονομικών βαρών, από την άλλη.

Από την ΠΟΕΔ.