ΨΗΦΙΣΜΑ
Ενημερώθηκα για τα μέτρα που προωθούνται από την Επίσημη Πλευρά για την ενίσχυση της Κυπριακής Οικονομίας και τη διαφαινόμενη πρόθεσή της για περιστολή των δικαιωμάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και, συγκεκριμένα, για :

 Επηρεασμό μισθών

 Διαφοροποίηση του συνταξιοδοτικού και

 Αποδυνάμωση του θεσμού της ΑΤΑ

και εξουσιοδοτώ το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που αυτό θα κρίνει σκόπιμα, περιλαμβανομένων και απεργιακών, για την προάσπιση των όρων και συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων στο Δημόσιο Τομέα.

Αποτελέσματα:

                                                       ΝΑΙ          ΟΧΙ        ΛΕΥΚΑ      ΑΚΥΡΑ
Λευκωσία : Μακεδονίτισσα Β΄  :   257           2               2                     1
                 : Λατσια Δ΄ :                  196           4              1                      0
Λεμεσός  :  ΚΖ΄  Λεμεσού :          434           6               2                     0
Πάφος :  ΙΑ΄  Πάφου :                     319          11             0                     0
Λάρνακα : Καθαρή(Δ. Λιπέρτη) :   287           1              0                     0
Αμμόχωστος : Γ΄ Παραλιμνίου :     169         1               3                     0
Μόρφου : Αστρομερίτης :              43            1               1                      0

Σύνολο                                     :    1705        26              9                      1
Ποσοστά                                  :     98%     1.5%            0.49%             0.01%