Έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη Στατιστική Yπηρεσία ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Δεκέμβρη.
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε και αφαιρώντας τις αυξήσεις στους φόρους κατανάλωσης, όπως επίσημα υπολογίζεται το Τιμαριθμικό, θα έχουμε:

Μέσος Όρος

Γεννάρης – Ιούνης 2010 ….. …………………  109,06 μονάδες
Μέσος Ορος
Ιούλης – Δεκέμβρης 2010……………………..  110,42 μονάδες

Ποσοστιαία αύξηση ………………………..         1,25% 

Επομένως το τιμαριθμικό επίδομα υπολογιζόμενο στο σύνολο του μισθού θα είναι 1,25%, πάνω δε στο βασικό μισθό το επίδομα θα ανέλθει στο 4,99%. Ως εκ τούτου το συνολικό τιμαριθμικό θα φθάσει στο 303,95% σε σύγκριση με 298,96% που είναι σήμερα.
Ενσωματώνοντας τώρα το 220% του τιμαριθμικού επιδόματος στο βασικό μισθό, όπως αποφάσισε η Βουλή, το Τιμαριθμικό Επίδομα αυξάνεται από 24,68% σε 26,24% στους βασικούς μισθούς (δηλαδή 1,56% αύξηση).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΟ
4.1. 2011