Διαβάστε τις απαντήσεις του ΥΠΠ στα εκκρεμούντα αιτήματα της ΠΟΕΔ :

Απάντηση σελίδα 1
Απάντηση σελίδα 2
Απάντηση σελίδα 3