Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

Μια σημαντική εξέλιξη που αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας. Με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, η Βουλή ετοιμάζεται να ρίξει άπλετο φως στις υπηρεσιακές εκθέσεις/αξιολογήσεις των διδασκόντων, αίροντας όλες τις πρόνοιες που απαγόρευαν, έως τώρα, την πρόσβαση σε αυτές. Με βάση το σχετικό νομοσχέδιο, το υπουργείο θα είναι πλέον υπόχρεο να αποστέλλει ταχυδρομικώς, σε κάθε εκπαιδευτικό, τις εκθέσεις αξιολόγησής του. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι «η εναρμόνιση των κανονισμών με πρόνοιες του περί δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας νόμου και η συμμόρφωση προς υποδείξεις της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σχετικής γνωμάτευσης του γενικού εισαγγελέα για διαγραφή προνοιών που απαγορεύουν την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στους φακέλους υπηρεσιακών εκθέσεών τους», και ότι «ικανοποιείται αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για κοινοποίηση του περιεχόμενου των υπηρεσιακών εκθέσεων και όχι μόνο της αριθμητικής βαθμολογίας καθώς και η βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, κοινοποίησης και εξέτασης ενστάσεων των εκπαιδευτικών λειτουργών».
Οι εκθέσεις (συνήθης και ειδική) θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε 21 ημέρες για αναθεώρηση της βαθμολογίας του. Αν διατυπωθεί δυσμενής κρίση σε οποιαδήποτε από τις εκθέσεις, ο εκπαιδευτικός θα ενημερώνεται γραπτώς και θα του παρέχεται ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει το παράπονό του, προτού ληφθεί τελική απόφαση. Σε κάθε κλιμάκιο αξιολόγησης, δυο τουλάχιστον μέλη του θα συνεχίζουν να υπηρετούν κατά το σχολικό έτος που ακολουθεί. 
Διαβάστε σχετικά δημοσιέυματα :
Εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ – Οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν τις αξιολογήσεις που τους αφορούν