Ανακοίνωση ΟΕΛΜΕΚ :

Έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 (ΑΡ. 4481), οι νέοι Τροποποιητικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 73/2011) περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση).
Οι Κανονισμοί αυτοί οι οποίοι προέκυψαν μετά τα έντονα διαβήματα της Οργάνωσής μας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους (Γεν. Εισαγγελέα, Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΥΠΠ, Βουλή), και την απαίτησή μας για πλήρη διαφάνεια στις υπηρεσιακές εκθέσεις / αξιολογήσεις, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας για ενημέρωσή σας και σε γενικές γραμμές προνοούν:
α)       Το περιεχόμενο της συνήθους εκθέσεως (Έκθεση Διευθυντή) και την Ειδική Έκθεση (Έκθεση Επιθεωρητή) θα κοινοποιείται (ταχυδρομικώς) σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό λειτουργό μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
β)       Ο εκπαιδευτικός λειτουργός μπορεί με ένστασή του, μέσα σε 21 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης, να ζητήσει αναθεώρηση της βαθμολογίας του.
γ)       Αν υπάρχει πρόθεση για διατύπωση δυσμενούς κρίσης στις εκθέσεις, ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός και του παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του, προτού ληφθεί η τελική απόφαση η οποία του κοινοποιείται γραπτώς.
δ)       Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε δυο τουλάχιστον μέλη της ομάδας αξιολόγησης (τριμελές κλιμάκιο), να συνεχίζουν να υπηρετούν κατά το σχολικό έτος που ακολουθεί τη σύνταξη της έκθεσης.
Με τη δημοσίευση των Κανονισμών αυτών, οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον και το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους τους με τις υπηρεσιακές εκθέσεις / αξιολογήσεις που βρίσκονται στην Ε.Ε.Υ.
Οι εξελίξεις αυτές, τόσο της κοινοποίησης των εκθέσεων όσο και της πρόσβασης στους φακέλους με τις υπηρεσιακές εκθέσεις που βρίσκονται στην Ε.Ε.Υ., χαρακτηρίζονται ως θετικές, αφού ικανοποιούνται δυο σημαντικά συνδικαλιστικά αιτήματα της Οργάνωσής μας, τα οποία έχουν άμεση σχέση με διαφανείς διαδικασίες, τις οποίες απαιτούσαμε εδώ και πολλά χρόνια.
ΟΕΛΜΕΚ 16/03/2011