Συναδέλφισσες αντικαταστάτριες,
Έχουμε διαπιστώσει κατ’ επανάληψη ότι σε συναδέλφισσες αντικαταστάτριες, οι οποίες είναι μητέρες βρεφών κάτω των 9 μηνών, δεν τους παραχωρούνται οι 3 περίοδοι απο το διδακτικό τους χρόνο για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του θηλασμού κατά μια ώρα την ημέρα, όπως αναφέρει και ο σχετικός περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν.100(1)97). Με λύπη μας είχαμε διαπιστώσει ότι συνάδελφοι Διευθυντές, αλλά και λειτουργοί του Υπουργείου Παδείας υποστήριζαν ότι οι συναδέλφισσες αντικαταστάτριες δεν μπορούσαν να απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα αγνοώντας σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (με αριθμό 1908 και Αρ.Φακ.15.1.07), η οποία ενημέρωνε τους Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων για το δικαίωμα του μητρικού θηλασμού και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, παρά το γεγονός ότι στα εν λόγω σχολεία υπήρχαν και οι επιπλέον ώρες για τις μόνιμες συναδέλφισσες που απουσίαζαν με άδεια τοκετού. Το δικαίωμα στο μητρικό θηλασμό είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα του παιδιού, συνεπώς η παραχώρηση μίας ώρας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού θα έπρεπε να ισχύει για οποιαδήποτε εργαζόμενη μητέρα ανεξάρτητα από τους όρους εργοδότησής της ή το καθεστώς διορισμού της (μόνιμη, έκτακτη, αντικαταστάτρια).
Μετά από την καταρχήν παρέμβαση για επίλυση του προβλήματος των συγκεκριμέων περιπτώσεων, εγγράψαμε το θέμα στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ τον περασμένο Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα ως Γενικός Αντιπρόσωπος της ΠΟΕΔ, με επιστολή μου προς την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κ. Λήδα Κουρσουμπά, της ζητούσα να παρέμβει .