Η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία σε πρόσφατο άρθρο της με τίτλο «Η μοριοδότηση της συνολικής προϋπηρεσίας των αντικαταστατών», παρουσιάζει τρία σημαντικά θέματα, που σχετίζονται με τους αντικαταστάτες δασκάλους. Συγκεκριμένα:

  1. Πρόταση προς την ΕΕΥ για διορισμό των αντικαταστατών μέσα από ηλεκτρονικό πρόγραμμα. 
  2. Αλλαγή του τρόπου μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των αντικαταστατών σε δημόσιο σχολείο. 
  3. Αναπληρώσεις αντικαταστατών στα σχολεία. Σημειώνεται πως πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ώστε οι αντικαταστάτες να μην ξεπερνούν συνολικά τις 10 αναπληρώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς.Μάλιστα σε παρένθεση αναφέρεται πως μια πιθανή λύση είναι η ύπαρξη σχετικού εντύπου, στο οποίο να καταγράφονται οι αναπληρώσεις που θα κάνει ο αντικαταστάτης δάσκαλος σε κάθε σχολείο. Το συγκεκριμένο έντυπο θα υπογράφεται από τον εκάστοτε διευθυντή.