Συνεχής Μεταρρύθμιση
Ανδρέας Δημητρίου
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Η εκπαίδευση μας έχει πολλά θετικά. Καλύπτει όλους τους νέους μας μέχρι το λύκειο και τους περισσότερους ακόμη και στο Πανεπιστήμιο. ΄Εχει, επίσης, καλά μορφωμένους εκπαιδευτικούς και γενικά καλές υποδομές. Παρόλα αυτά υστερεί σε πολλούς τομείς, τόσο σε σχέση με πολλές άλλες χώρες όσο και σε σχέση με το επιθυμητό, όπως το ορίζουν οι σύγχρονες επιστήμες της μάθησης. Οι νέοι μας υποχρεώνονται να συγκρατούν πολλές πληροφορίες (συχνά όχι επιτυχώς) χωρίς να κατανοούν την προέλευσή τους, την ακρίβειά τους ή το ρόλο τους. Πιέζονται να  απομνημονεύσουν «έτοιμες» λύσεις αντί να τις επινοούν. Καθοδηγούνται στη συμμόρφωση προς το καθολικώς παραδεκτό ή το κατεστημένο αντί να αφεθούν ελεύθεροι να δημιουργήσουν το νέο. Επιπλέον, η συνήθεια και οι συντηρητικές δυνάμεις που την εκμεταλλεύονται οδηγούν τους νέους να πιστέψουν ότι το παρελθόν μας, η παράδοσή μας και η ταυτότητα μας είναι ασυμβίβαστα με τη δημιουργία, τον προσανατολισμό προς το μέλλον, και την ισχυρή διεθνή παρουσία με τρόπους που ταιριάζουν σε ένα μικρό σε πληθυσμό λαό. 
Η μεταρρύθμιση που αρχίσαμε έχει σκοπό να ανοίξει όλες αυτές τις δημιουργικές δυνάμεις. Προτάσσει την κρίση αντί της απομνημόνευσης, την επινόηση αντί της επανάληψης, τη δημιουργία αντί της αντιγραφής, το άνοιγμα στο μέλλον αντί της παγίδευσης στο παρελθόν.
Τα νέα αναλυτικά προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται εκεί μας οδηγούν. Βασισμένα σε ό,τι καλύτερο έχουν να δώσουν οι σύγχρονες επιστήμες της μάθησης, για πρώτη φορά βάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ισχυρές επιστημονικές βάσεις. Διαμορφωμένα συλλογικά από εκατοντάδες επιστήμονες και εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους έχουν ήδη την καθολική (αλλά και κριτική) αποδοχή της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας – μαθητών και εκπαιδευτικών. Καλύπτοντας όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, από την προδημοτική μέχρι το λύκειο, είναι πλήρη, συνεκτικά και ολοκληρωμένα. ΄Ετσι, μπορούν να καθοδηγούν τη μόρφωση του ενεργού και δημιουργικού πολίτη που νοιάζεται για το κοινό καλό και μπορεί να προσφέρει σ΄ αυτό. 
Οι αλλαγές αυτές πλαισιώνονται από τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και των σχολείων, του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών, της επιμόρφωσής τους και της οργάνωσης και της λειτουργίας του Υπουργείου. Επίσης, συνδέονται με τη δημιουργία νέων μηχανισμών για τη διαρκή αυτό-παρακολούθηση και αυτοδιόρθωση της  εκπαίδευσης τόσο στη σχολική μονάδα όσο και κεντρικά, ώστε η μεταρρύθμιση να είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης της εκπαίδευσης αντί μια κατά καιρούς αναπαλαίωση, όπως ήταν μέχρι σήμερα.
Βέβαια ακόμη υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες που, βλέποντας τις αλλαγές, μοιρολογούν γιατί ο κόσμος φεύγει μπροστά αλλά αυτές δε μπορούν να ακολουθήσουν, επειδή είναι αιχμάλωτες του παρελθόντος. Η κοινωνία όμως θέλει τις αλλαγές αυτές και εμείς τις προσφέρουμε, γιατί τις αξίζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αλλά και όσοι μέχρι σήμερα θυσιάστηκαν για ένα καλύτερο κόσμο.