Επίδομα ανεργίας:

Για να δικαιούται επίδομα ανεργίας ο αιτητής πρέπει να είναι άνεργος, ικανός να εργαστεί και πρόθυμος να αναλάβει κατάλληλη εργασία. Πρέπει επίσης να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) να έχουν περάσει 26 τουλάχιστον εβδομάδες από την ημέρα ασφάλισης του μέχρι την ημέρα που παραμένει άνεργος και στην περίοδο αυτή να έχει πληρώσει εισφορές πάνω σε αποδοχές που στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και β) να έχει πληρωμένες ή πιστωμένες ασφαλιστέες αποδοχές μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών που στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Διαδικασία εγγραφής ανέργων:

Ο άνεργος θα πρέπει να εγγραφεί πρώτα στο Γραφείο Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και ακολούθως στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επίδομα ανεργίας. Όταν άνεργος, εργοδοτηθεί θα πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με προσωπική παράδοση του δελτίου 283.

Πως υπολογίζεται το επίδομα;

Το επίδομα ανεργίας περιλαμβάνει το βασικό επίδομα και το συμπληρωματικό επίδομα. Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με το 60% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών του δικαιούχου μέσα στον προηγούμενο χρόνο και αυξάνεται κατά 1/3 για τον/την εξαρτώμενο/η σύζυγο και κατά 1/6 για κάθε ένα από τα παιδιά. Το εβδομαδιαίο ποσό του συμπληρωματικού επιδόματος είναι ίσο με το 50% του εβδομαδιαίου μέσου όρου ασφαλιστέων αποδοχών του δικαιούχου πάνω από τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές.

  • Το επίδομα ανεργίας αρχίζει να πληρώνεται από την τέταρτη ημέρα της ανεργίας.
  • Η έκδοση της επόμενης επιταγής γίνεται συνήθως τέσσερις εβδομάδες από την τελευταία υπογραφή του ανέργου στο επαρχιακό γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άδεια με απολαβές:

Αίτηση Άδειας με Απολαβές
Οδηγός Άδειας μετ’απολαβών

Κεντρικά Γραφεία
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.
Αρ.Τηλ.: 22401600 Αρ. Φαξ: 22672984
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: E-mail: director@sid.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας
Αρ.Τηλ.: 22409730 Αρ. Φαξ: 22409703
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail: nicosia@sid.mlsi.gov.cy
Τοπικό Γραφείο περιοχής Αγίου Ανδρέα Λευκωσία
Αρ.Τηλ.: 22878085 Αρ. Φαξ: 22878086
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού
Αρ.Τηλ.: 25804319 Αρ. Φαξ: 25306593
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail: limassol@sid.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας
Αρ.Τηλ.: 24805223 Αρ. Φαξ : 24304501
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail:larnaca@sid.mlsi.gov.cy
Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παραλιμνίου
Αρ.Τηλ.: 23820118 Αρ. Φαξ: 23742815
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail:paralimni@sid.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου
Αρ.Τηλ.: 26821225 Αρ. Φαξ: 26306349
Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail: paphos@sid.mlsi.gov.cy
 Τοπικό Γραφείο Πόλεως Χρυσοχούς
Αρ.Τηλ.: 26321532 Αρ. Φαξ: 26323254

Χάρτης δικαιωμάτων του πολίτη (2009)